Kosten aardgasvrije warmteconcepten nieuwbouwwoningen

Bureau DWA heeft op verzoek van de partners van het Lente-akkoord een vergelijkende kostenanalyse uitgevoerd voor zes verschillende aardgasvrije warmteconcepten. Het gaat om de warmtepomp met PVT panelen, de warmtepomp met bodemlus, de warmtepomp op buitenlucht, de warmtepomp met een collectief bronnet (WKO), een middentemperatuur warmtenet en een hoogtemperatuur stadswarmtenet.

Uitgangspunt is de referentie tussenwoning zoals die door RVO is gedefinieerd. In de notitie wordt antwoord gegeven op de volgende vragen.

  • Wat zijn de investeringen voor de verschillende opties?
  • Wat zijn de jaarlasten?
  • Wat is financieel het aantrekkelijkst, gezien over 15 jaar? En 30 jaar?

Ook zijn de kosten en opbrengsten voor zonne-energie (PV-panelen en zonnecollectoren) geformuleerd. De uitkomsten zijn gebruikt in de ZEN brochure Alternatieven voor aardgas, Zeer Energiezuinige Nieuwbouw zonder aardgas.

U kunt hier de notitie downloaden.

Auteur: Peter Heijboer, DWA
3 pagina’s
Maart 2018