Lay-out van de energielabels per 1 januari 2021

Welke gegevens staan er in de energielabeldocumenten en hoe is het document opgebouwd? RVO heeft de lay-out van de nieuwe energielabels voor woningen en utiliteitsbouw bekendgemaakt.

Opbouw energielabel woningen
Het voorblad van het energielabel is een samenvatting van de energieprestatie van de woning. Hierop staat onder andere:
· De labelletter, die aangeeft hoe de woning scoort op de energieprestatie;
· De energieprestatie-indicatoren;
· Een visualisatie hoe de isolatie van de verschillende schilonderdelen (bijvoorbeeld gevels en daken) scoren;
· Een overzicht van de aanwezige installaties;
· Algemene gegevens over de woning en details met betrekking tot de opname.

Pagina twee is met name een tekstuele toelichting van het voorblad waaronder:
· Toelichting van welke factoren van invloed zijn op de energielabelletter;
· Weergave van de labelklasse-grenzen;
· Uitleg over de energieprestatie-indicatoren van de woning;
· Een tabel met daarin een indicatie van de energierekening, om een indruk te krijgen van de maandelijkse energiekosten bij de verschillende energielabelklassen en laag, gemiddeld en hoog gebruik.

Vanaf pagina drie worden de verbetermogelijkheden uitgewerkt. De schilonderdelen en installaties worden toegelicht en indien relevant aangevuld met verbeter mogelijkheden.

Status energielabel
· Voorlopig: dit is een geregistreerd energielabel dat is opgesteld in het kader van de omgevingsvergunning. Zodra de woning is opgeleverd, wordt na een nieuwe woningopname het definitieve energielabel geregistreerd.
· Definitief: dit is een geldig energielabel dat is geregistreerd voor een bestaande woning of bij oplevering van nieuwbouw.

Standaard- en streefwaarden
Zodra de standaard- en de streefwaarden zijn vastgesteld, worden deze vermeld op het energielabel voor woningen. De standaard geeft in veel gevallen aan of een woning klaar is voor duurzame warmtevoorzieningen.

Voorbeeld van het energielabel woning

Opbouw energielabel utiliteitsbouw
Het voorblad van het energielabel is een samenvatting van de energieprestatie van het gebouw. Hierop staat onder andere:
· De labelletter, die aangeeft hoe het gebouw scoort op de energieprestatie;
· De energieprestatie-indicactoren;
· Een visualisatie hoe de isolatie van de verschillende schilonderdelen (bijvoorbeeld gevels en daken) scoren;
· Een overzicht van de aanwezige installaties;
· Algemene gegevens over het gebouw en details met betrekking tot de opname.

Pagina twee is met name een tekstuele toelichting van het voorblad waaronder:
· Toelichting van welke factoren van invloed zijn op de energielabelletter;
· Weergave van de labelklasse-grenzen;
· Uitleg over de energieprestatie-indicatoren van het gebouw.

Vanaf pagina drie worden de verbetermogelijkheden uitgewerkt. De schilonderdelen en installaties worden toegelicht en indien relevant aangevuld met verbeter mogelijkheden.

Status energielabel
· Voorlopig: dit is een geregistreerd energielabel dat is opgesteld in het kader van de omgevingsvergunning. Zodra het gebouw is opgeleverd, wordt na een nieuwe gebouwopname het definitieve energielabel geregistreerd.
· Definitief: dit is een geldig energielabel dat is geregistreerd voor de bestaande bouw of bij oplevering van nieuwbouw.

Voorbeeld van het energielabel utiliteitsbouw

Zie ook:
Nieuw energielabel woningen vanaf 1 januari 2021 (RVO)
Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen vanaf 1 januari 2021 (RVO)