Leennorm voor zeer energiezuinige woningen verruimd

De afgelopen jaren konden kopers van een Nul-op-de-Meter woning gebruik maken van een extra hypothecaire ruimte van 25.000 euro. Per 2018 komen ook kopers van een woning met een EI of EPC van nul of lager voor deze extra hypothecaire ruimte in aanmerking.

Het Nibud adviseert de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering. Voor 2018 constateert het Nibud dat de vrijlating van 25.000 euro voor Nul-op-de-Meter-woningen onnodig beperkend is ten opzichte van alternatieven die hetzelfde bereiken. Om ook andere energiezuinige concepten in aanmerking te laten komen voor de extra leenruimte is de definitie daarom verbreed. Deze aanpassing in de Regeling Hypothecair krediet maakt het eenvoudiger voor consumenten die een zeer energiezuinige woning willen kopen om de extra leenruimte te benutten.

In de regeling tijdelijk hypothecair krediet 2018 staat het als volgt omschreven:

NulopdeMeter-woning: een woning met een energie-index of een energieprestatiecoefficient gelijk aan of lager dan nul of een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste: 1°. 3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft; 2°. 2.700 kWh indien het een rijwoning betreft; of 3°. 1.780 kWh indien het een appartement betreft;

Voor woningen met een EI of EPC van 0,6 (of lager) blijft de extra hypotheekverruiming € 9.000.

WEW: kostenspecificatie volstaat
Ook het WEW heeft recentelijk de Voorwaarden en Normen vereenvoudigd voor consumenten die de extra leenruimte voor het treffen van energiebesparende voorzieningen willen benutten. Sinds 1 juli 2017 volstaat een kostenspecificatie van de geplande energiebesparende voorzieningen bij een aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Het is niet meer nodig om offertes van aanbieders die de energiebesparende voorzieningen zullen uitvoeren vooraf te overleggen. Wel dient de extra leenruimte daadwerkelijk aan de energiebesparende voorzieningen te worden besteed en dient achteraf te kunnen worden aangetoond dat dit het geval is.

Zie ook:
Kamerbrief over leennormen 2018
Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2018