Lezersvraag: BENG-1 vs. Passief Huis?

De Lente-akkoord redactie ontving de volgende vraag: "Hoe kun je de berekening van BENG-1 en de eis voor Passief Huis (max 15 kWh/m2) met elkaar vergelijken? Zijn de Rc waarden afgetopt in de NTA 8800? Ik heb berekeningen gemaakt met Rc volgens BB en met Rc 10. Conclusie: BENG 1 daalt maar nauwelijks. Ca 1 à 2 kWh/m2 als je van Rc 5 naar 9 gaat, terwijl de transmissie met de helft daalt."

Harm Valk (Nieman RI) reageert:

"Er zijn drie belangrijke verschillen tussen de warmtebehoefte die bepalend is voor een Passief Huis (volgens de PHPP-berekening) en de BENG-1 indicator (volgens NTA 8800):

1. In BENG-1 wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling bij elkaar opgeteld. Omdat (zonder specifieke aandacht) een verhoging van de isolatiewaarde vaak betekent dat de koelvraag groter wordt, is het effect van meer isoleren in BENG-1 kleiner dan in een PHPP-berekening.

2. De BENG-1 indicator wordt bepaald bij een vast ventilatiesysteem - dat is een C1-systeem: een ongeregeld systeem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Dat is gedaan om de invloed van regelingen en warmteterugwinning uit de ventilatie bij alle technieken alleen terug te laten komen in BENG-2 en BENG-3 (‘techniekneutraliteit’). In een PHPP-berekening wordt gekeken naar de netto warmtevraag, inclusief de berekende werkelijke ventilatieverliezen, dus inclusief de invloed van regelingen en eventuele warmteterugwinning in de ventilatie-unit. De verschillen hiertussen zijn zeer groot (orde van grootte 20-25 kWh/m2.jr). Een betere vergelijking is te maken door ook uit de NTA 8800 berekening de netto warmtevraag te nemen. Dat is een andere uitkomst, die ook berekend wordt, omdat deze een rol speelt bij de EPV (energieprestatievergoeding).

3. De schematisering van de te verwarmen zone verschilt tussen de PHPP en NTA 8800/NEN 2580. Grof gezegd wordt in BENG-berekeningen (net als voorheen in de EPC) de maat binnen de isolatie genomen en bij PHPP de buitenmaat. Omdat we in beide gevallen werken met een indicator per m2 verwarmd vloeroppervlak vallen deze anders uit, zelfs wanneer je uitgaat van de netto warmtebehoefte volgens NTA 8800.

Door deze drie verschillen is de uitkomst van de BENG-1-indicator niet vergelijkbaar met de netto warmtevraag volgens PHPP en verschilt ook het effect van dikker isoleren. Het is niet zo dat één van beiden ‘beter’ is; de twee indicatoren vervullen verschillende rollen.