Luchtkwaliteit in Nederland 'zorgwekkend'?

Milieudefensie wil de Nederlandse staat in een kort geding dwingen tot een actievere houding waar het gaat om het behalen van de EU-normen voor luchtvervuiling. De zaak maakt een goede kans volgens deskundigen. Heel goed dat schone buitenlucht momenteel veel media-aandacht krijgt, maar laten we de - vaak veel slechtere - kwaliteit van de Nederlandse binnenlucht vooral niet vergeten!

De lucht in Nederland is de afgelopen decennia aanzienlijk schoner geworden doordat bedrijven en wegverkeer minder vervuiling veroorzaken. Toch noemt de Europese Commissie de luchtkwaliteit in Nederland nog steeds "zorgwekkend". Soms worden er Europese normen overschreden. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat luchtverontreiniging schade toebrengt aan de gezondheid van mens en milieu. Schattingen van het aantal vroegtijdige doden door luchtvervuiling in Nederland variëren van 6.700 tot 12.900 per jaar. Grootste boosdoeners zijn fijnstof en stikstofdioxide. Bekijk het dossier luchtkwaliteit van Milieudefensie voor meer informatie over het lopende kort geding.

Van buitenlucht naar binnenlucht
Met de recente media-aandacht voor de kwaliteit van de buitenlucht in het achterhoofd is het goed om te weten dat op meer dan 95% van de plekken in Nederland de buitenlucht doorgaans schoner is dan in de woning. De resterende 5% ligt vooral langs drukke wegen. En daar is de buitenlucht aan de achterzijde van het huis al een stuk beter. Juist die relatief schone buitenlucht moet in dergelijke gevallen bij het ontwerp van een ventilatiesysteem naar binnen worden gehaald om de vervuilde binnenlucht weg te ventileren. Dit houdt in dat je bij woningen met vervuilde buitenlucht aan één kant van de woning (door een drukke verkeersweg) het beste gebruik maakt van balansventilatie (systeem D) waarbij de toevoer aan de meest schone kant van de woning zit.

Op donderdag 2 november 2017 vindt de Dag van de Binnenlucht plaats in Den Bosch. Georganiseerd door Lente-akkoord, VLA en ISSO i.s.m. het Longfonds.