Meer aandacht voor goede en gezonde ventilatie

Mede als gevolg van de coronacrisis is er steeds meer aandacht voor goed en gezond ventileren. Het NOS-programma Nieuwsuur besteedde onlangs weer aandacht aan het belang van ventilatie. En ook de branche laat van zich horen, onder andere met het 'VentEvent' dat plaatsvindt op 1 juni. Het Lente-akkoord benadrukt inmiddels al jaren het belang van goede ventilatie.

Een internationale groep van 39 wetenschappers roept deze maand in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science op tot meer aandacht voor ventilatie bij coronabestrijding. Volgens de auteurs loopt ook het RIVM op dit punt achter. "In andere landen hebben ze dit probleem al veel eerder ingezien en is men al veel langer bezig met ventilatiemogelijkheden", stelt Philomena Bluyssen, hoogleraar binnenmilieu aan de TU Delft en medeauteur van het Science-artikel. Goede ventilatie kan volgens de deskundigen voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt via aerosolen, minuscule deeltjes in de lucht die langdurig blijven zweven. "Het RIVM is nu een van de weinige partijen in de wereld die het belang van de aerosolen-route nog niet duidelijk heeft erkend", stelt Bluyssen.
Het was niet voor het eerst dat Nieuwsuur aandacht besteedde aan ventilatie in verband met corona. Het onderstaande filmpje werd in de zomer van 2020 uitgezonden.VentEvent
Ook de ventilatiebranche haakt in op de hernieuwde aandacht voor goede ventilatie in relatie tot gezondheid. Om iedereen met corona-gerelateerde technische vragen te helpen, hebben de VLA, TVVL, ISSO en VCCN (Vereniging Contamination Control Nederland) de handen ineen geslagen en een vraagbaak met een expertgroep opgericht. En op 1 juni vindt het gratis online VentEvent plaats, onder het motto "Ventilatie voor een gezond binnenklimaat".

Lente-akkoord publicaties over ventilatie
Het Lente-akkoord besteedt al jaren aandacht aan goede en gezonde ventilatie. Hieronder vindt u links naar Lente-akkoord publicaties over ventilatie. Ook de oudere brochures zijn nog steeds actueel.

1. In de Lente-akkoord brochure “Balansventilatie met wtw in de woningbouw” zijn belangrijke leerpunten uit succesvolle projecten op een rijtje gezet. Met foto’s die laten zien hoe het wel én hoe het niet moet, en met praktische tips en ervaringen van professionals.

2. De traditionele toepassing van mechanische ventilatie volstaat niet meer in de nieuwbouw van vandaag. In de brochure Mechanische ventilatie in woningen (versie december 2015) vindt u aanbevelingen voor mechanische ventilatie die het in energiezuinige woningen wél goed doet.

3. Wat is in mijn project het ideale systeem voor mechanische ventilatie? Waar moet je in het ontwerp op letten? Waarom is één CO2-sensor per woning niet genoeg? Hoe beperk je tocht? Dergelijke vragen kwamen aan bod tijdens het Lente-akkoord webinar ‘Goed en gezond mechanisch ventileren’. Zie ook de veel gestelde vragen over goed en gezond mechanisch ventileren.

4. Zeer energiezuinige woningen zijn goed geïsoleerd en luchtdicht. Maar binnen enkele jaren maakt één op de tien bewoners een aparte afvoer door de buitengevel voor kookafzuiging. De recirculatieafzuigkap, die tegenwoordig vrij gangbaar is, vinden veel bewoners uiteindelijk niet goed genoeg. Welke andere opties zijn er voor kookafzuiging die voldoen aan de eisen voor energie, luchtkwaliteit en comfort? Zijn er ook recirculatieafzuigkappen die wel goed werken? Welke innovaties zijn er op dit gebied? De themagroep Betere Kookafzuiging alle opties op een rij gezet. Het resultaat is samengevat in de factsheet ‘Betere Kookafzuiging in Nieuwbouwwoningen’.