Meer aandacht voor woningventilatie bij corporaties

ventilatieWoningcorporaties hebben steeds meer aandacht voor woningventilatie. Tegelijkertijd krijgen ze veel klachten over ventilatiesystemen. Dat blijkt uit een peiling over woningventilatie die Aedes onder haar leden hield.

Maar liefst driekwart van de 137 woningcorporaties die de vragen beantwoordden, kreeg in 2012 klachten over ventilatiesystemen en binnenmilieu. Slechts 15 procent ontving vorig jaar helemaal geen klachten. Eerder onderzoek liet al zien dat de helft van alle mechanische ventilatiesystemen in Nederlandse woningen niet voldoet aan de minimum kwaliteitseisen. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten bij bewoners. Daarom was Aedes in 2012 een van de ondertekenaars van het nationale Actieplan Kwaliteitsverbetering Ventilatievoorzieningen. Dat actieplan loopt tot 2015.

Standaardeisen
Corporaties melden een toegenomen aandacht voor woningventilatie. Volgens driekwart van de ondervraagde corporaties besteden zij meer aandacht aan ventilatie dan in de afgelopen jaren. De meeste corporaties hanteren specifieke eisen voor ventilatiesystemen. Daarvoor gebruiken ze het model-Programma van Eisen van Aedes of een eigen programma. Deze ventilatie-eisen leggen corporaties vast in contractstukken; 57 procent doet dat altijd, 18 procent soms.

Controle
Meer dan driekwart van de corporaties controleert de kwaliteit van het ventilatiesysteem na oplevering. Ze zijn ervan overtuigd dat de ventilatievoorzieningen voldoen aan de wettelijke minimumeisen. Bij 59 procent van de corporaties is dat daadwerkelijk aantoonbaar met meetresultaten. De meeste corporaties (85 procent) voorzien huurders van een gebruikershandleiding over gebruik en onderhoud van het ventilatiesysteem.

Meer aandacht
Een ruime meerderheid van de ondervraagden kondigt voor 2013 extra inspanningen aan. Deze zijn voor een groot deel op de bestaande woningvoorraad gericht. Dit hangt waarschijnlijk samen met het aantal ventilatieklachten waarmee sommige corporaties te maken hebben. Aedes is tevreden met de toegenomen aandacht voor woningventilatie. Tegelijkertijd kunnen er nog zaken verbeteren. Zo moeten corporaties ventilatie-eisen altijd in contracten vastleggen en de prestaties van ventilatiesystemen na oplevering altijd laten controleren. In 2014 en 2015 herhaalt Aedes de peiling.

U kunt hier de uitkomsten van de peiling downloaden.