Meer dan alleen BENG-rekensoftware

Verslag van de sessie over UNIEC 3 tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Robin van Ravensberg (DGMR / UNIEC 3) - door Henk Bouwmeester

Het programma UNIEC 3 is een online applicatie waarmee BENG en TOjuli volgens de NTA 8800 worden berekend. Robin van Ravensberg laat de demonstratieversie zien. Het is meer dan alleen een rekenprogramma. Het is ook een hulpmiddel om projectdossiers op te bouwen, de vergunning aan te vragen en projecten te laten registreren bij oplevering.

UNIEC 3
UNIEC 3 wordt ontwikkeld door DGMR in samenwerking met Earth Energie Advies. De software is gebaseerd op de NTA 8800 en maakt de regels toegankelijk voor ontwerpers en adviseurs. Op 2 juni 2020 komt een bètaversie van de software beschikbaar. Het is de bedoeling dat de software daarna zo snel mogelijk wordt geattesteerd. In de tweede helft van 2020 zullen nog enkele nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd en tussentijds verschijnen er updates. Ruim voor 1 januari 2021 is de software beschikbaar.

Bouwkundige constructie
Robin laat zien hoe bouwpartijen de software kunnen gebruiken. In een aantal achtereenvolgende schermen worden de gegevens over een gebouw ingevoerd. De bouwkundige bibliotheek is de centrale plek voor de bouwkundige constructie. Alle gegevens over indeling, scheidingsconstructies, luchtdoorlatendheid en installaties worden hier ingevoerd. Wanneer je iets vergeet, krijg je daarvan automatisch een melding en bij iedere invoer opent zich een relevant scherm met hulpmiddelen of details.Extra productinformatie
De software bevat een database met de specificaties van installaties met een kwaliteitsverklaring. Robin: “We gaan extra productinformatie toevoegen met meer informatie voor de gebruiker. Daarbij kun je denken aan afbeeldingen van toegepaste producten, technische details en informatie over het toepassingsgebied. Het gaat dus niet alleen om de beste energieprestatie, maar ook om de aandachtspunten voor toepassing van een product in de praktijk. Om dit deel van de database goed te kunnen vullen, hebben we ook de producenten en leveranciers nodig.”

Berekening BENG en TOjuli
Het programma kan worden gebruikt in de ontwerpfase om snel een globale indruk te krijgen van de prestaties van een gebouw. Robin: “Je kunt dan terugvallen op forfaitaire waarden, maar we raden aan om zo snel mogelijk te detailleren. Dan kun je scherp rekenen zonder overdimensioneren.” Als uiteindelijk het ontwerp definitief is en alle gegevens zijn ingevoerd, berekent het programma de drie BENG-indicatoren en de TOjuli per rekenzone en per oriëntatie. Deze gegevens zijn nodig bij de vergunningaanvraag. Daarnaast berekent het programma de energielabels.

Projectdossiers
Een tweede belangrijke functionaliteit van de software is de opbouw van projectdossiers. Dit is vanaf 1 januari 2021 een verplichting voor de BRL 9500 (ook al is de Wet kwaliteitsborging uitgesteld). Met UNIEC 3 wordt het projectdossier per woning in alle bouwfases bijgehouden, zowel bouwkundig als installatietechnisch. De gebruiker kan bij ieder onderdeel gemakkelijk tekeningen, verklaringen, foto’s, facturen en eventuele argumentaties bijvoegen. Met een tablet kan het dossier ter plaatse worden bijgehouden en kunnen foto’s direct worden gemaakt en toegevoegd.

Voordelen van UNIEC 3
· Overal waar internet is, kun je het gebruiken.
· Het is overzichtelijk en overdraagbaar.
· Producten en kwaliteitsverklaringen worden dagelijks geüpdatet.
· Het is toepasbaar voor alle gebouwen (woningen en utiliteitsgebouwen).
· Met een tablet is een directe opname in het gebouw mogelijk.
· Het programma is gecertificeerd en er is een goede helpdesk.

Vanaf 2 juni 2020 is een gratis proeflicentie verkrijgbaar via www.uniec3.nl. In de agenda van de Lente-akkoord website is ook informatie te vinden over cursussen.

Download de presentatie van Robin van Ravensberg


Onderstaande vragen van deelnemers werden tijdens de sessie beantwoord door Marjolein ten Have.

V: Wordt de licentie van Uniec 2 omgezet in 3? En hoe kan ik nu gaan oefenen met Uniec 3?
A: Nee, Uniec 3 wordt verkocht door Bouwtrend BV, een samenwerking tussen DGMR Software en Earth Energie Advies. Daarom moet er een nieuw contract aangegaan worden. Je kunt na 2 juni gaan oefenen door op uniec3.nl een gratis proeflicentie aan te vragen.

V: Zijn invoeren uit Uniec 2 ook in te laden in Uniec 3?
A: Daar wordt nog aan gewerkt, het zit niet in de eerste beta-release.

V: Het opbouwen een projectdossier kan tijdens de bouw plaatsvinden door een andere adviseur. Omgevingsvergunning architect/uitvoering aannemer. Wanneer wordt een project afgemeld?
A: Je meldt af bij Omgevingsvergunning en opnieuw bij oplevering. Dat hoeft niet door dezelfde adviseur te gebeuren.

V: Je mag toch niet terugvallen op de forfaitaire waarde bij nieuwbouw? Hier zijn altijd documenten van.
A: Nee, het ISSO protocol stelt eisen waarmee je bewijst dat het gekozen materiaal is toegepast. In geval van b.v. isolatie is dat moeilijk als de gevel al dicht is. Als er geen factuur op adres is, dan betekent het dat je een betere Rc dan forfaitair bij oplevering niet kunt waarderen.

V: Wordt het mogelijk om makkelijk in een vroeg stadium een minimum en een maximum (b.v.) isolatiewaarde in te voeren? Ook in verband met BENG1 <-> TO juli?
A: Nee, maar omdat je in 1 oogopslag het effect op TOjuli en BENG 1-3 ziet, lijkt me dat ook niet echt mogelijk.

V: Is het straks ook mogelijk om alle projecten in de projectmap te gelijk af te drukken, zonder dat dit 1 document wordt? B.v. 10 woningen in een project, dan ook in 1 x 10 pdf bestanden?
A: Ja, dit wordt meegenomen bij de afdrukopties.

V: Is het straks ook mogelijk om met Uniec 3 op locatie (bij een opname) eerst offline te werken en dat vervolgens bv. op kantoor bij een internetverbinding alles wordt gesynchroniseerd?
A: De applicatie werkt niet offline. We hebben wel een opnameformulier dat overeenkomt met de software. Je kunt ook een gemaakte berekening uitprinten en die meenemen naar de locatie en alleen de missende data opnemen.

V: Komt er ook integratie met tekensoftware?
A: Niet in eerste instantie, in een later stadium zal het mogelijk zijn om een CSV uit tekensoftware in te lezen om de bouwkundige data over te nemen.

V: Kun je een gebouw rechtstreeks als 3D-model invoeren uit een tekenprogramma, bijvoorbeeld Archicad?
A: Nee, dat is niet mogelijk. Wellicht komt dat nog in een latere fase.

V: Kan vanuit de Uniec 3 berekening eveneens de PHPP gegevens worden herleid?
A: Nee, er is geen koppeling met PHPP.

V: Kun je variantenstudie doen (zoals met b.v. de nZEB-rekentool)?
A: Voorlopig hebben we deze functie niet. Je kunt wel met andere opties makkelijk vergelijken, zoals de koppelfunctie en het switchen tussen berekeningen in een map.

V: Er is nu een voorbeeld gegeven voor een productspecifieke oplossing voor een enkele woning, hoe zit dit voor een woongebouw waar er voor een collectieve warmte/warmtapwater oplossing is gekozen door midddel van warmtepompen?
A: Dan kun je een collectief systeem invoeren. Dit komt verder in de software cursus aan de orde.

V: Wordt de TOjuli bij Utiliteit wel weergegeven? (Ook al wordt het niet getoetst.)
A: Nee, het wordt niet berekend in de utiliteitsbouw berekeningen. Wellicht kunnen we dat toevoegen in de toekomst.

V: Hoe wordt je een gecertificeerde adviseur?
A: Daarvoor moet je examens afleggen. Welke examens hangt af van welke werkzaamheden u wilt gaan doen en welke eventuele diploma's u al heeft.

V: Mag een BENG berekening voor een omgevingsvergunning uitsluitend door gecertificeerde adviseurs worden opgesteld.
A: Ja, de berekening moet bij de Omgevingsvergunning geregistreerd worden bij RVO. Dat registreren is verplicht en kan alleen gedaan worden door gediplomeerde adviseurs.