Minister Blok over EPC-eis woongebouwen met meer dan 5 lagen

am-kopstukkenHet is zeer moeilijk om bij woongebouwen met meer dan 5 lagen een EPC van 0,4 of minder te realiseren, schreven de gezamenlijke Lente-akkoord partijen op 11 november 2014 in een brief aan minister Blok. Op 16 februari kwam minister Blok met zijn antwoord. De EPC van 0,4 blijft onverminderd van kracht voor appartementsgebouwen, maar het ministerie zal wel samen met de marktpartijen de knelpunten rond mogelijke technieken, rond de Warmtewet en rond gebiedsmaatregelen verkennen.


De partners in het Lente-akkoord vroegen de minister in hun brief om tijdelijk (bijvoorbeeld gedurende twee jaar) een EPC van 0,5 voor woongebouwen met meer dan vijf bouwlagen als eis te hanteren. De extra tijd zou benut moeten worden om verder te onderzoeken hoe de EPC bij woongebouwen naar beneden kan worden gebracht, danwel hoe gebiedsmaatregelen toepasbaar kunnen worden gemaakt.

Op 16 februari heeft minister Blok per brief gereageerd. Het ministerie zal samen met marktpartijen gaan verkennen welke technieken beschikbaar zijn voor nieuwbouw van gebouwen met vijf woonlagen of meer. Tevens wordt in overleg met het ministerie van EZ bekeken of eventuele knelpunten in relatie tot de Warmtewet kunnen worden weggenomen. Deze verkenning zal zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de zomer van 2015 worden uitgevoerd.

Op basis van de uitkomsten van de verkenning zal worden bepaald hoe de energieprestatie-eisen kunnen worden gehaald. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn kan eventueel voor deze categorie gebouwen een andere route worden vastgelegd naar het bereiken van bijna energieneutrale nieuwbouw in 2020 met een aangepaste eis voor 2015 en verder. Tot dat moment blijven de huidige energieprestatie-eisen onverminderd van kracht.

De eerste verkenning is al in gang gezet. Nieman RI voert in opdracht van RVO een studie uit specifiek gericht op appartementsgebouwen. De eerste conceptversie wordt op 3 maart met een klankbordgroep van ontwikkelaars, corporaties, beleggers en adviseurs besproken. Ook de ontwikkelaars en adviseurs die reageerden op onze oproep om voorbeelden van woongebouwen met een EPC van 0,4 of minder op te sturen hebben een uitnodiging ontvangen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang!

Lees hier de volledige reactie van minister Blok