Minister reageert op moties over kosten nieuw energielabel

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer op 12 oktober geïnformeerd over de invulling van moties van Kamerleden Koerhuis en Terpstra. De Kamerleden maken zich zorgen over de hogere kosten van het nieuwe energielabel voor bestaande bouw, ten opzichte van het huidige vereenvoudigd energielabel.

De minister geeft in haar brief aan dat de kosten van de nieuwe systematiek waar mogelijk gedrukt zullen worden en de prijsontwikkelingen in internationaal verband worden vergeleken.

"De kosten zijn zo beperkt mogelijk gehouden. Zo is in de protocollen voor de opname van gebouwen het uitgangspunt gehanteerd dat maatregelen pas opgenomen worden als ze een reële bijdrage aan het energiebesparingsresultaat leveren. Hiermee wordt de opnametijd korter en daarmee de kosten lager. Daarnaast kan in gevallen het gebruik van referentiegebouwen in het kader van representativiteit ook zorgen voor een kortere opnametijd en lagere kosten."

"Voor de registratie van een EI doet een vakbekwaam energieprestatieadviseur de opname van het gebouw. Ook voor woningen – niet zijnde sociale huurwoningen – is vanaf 1 januari 2021 een meer uitgebreide opname door een vakbekwame energieadviseur aan huis nodig. De energieprestatie zal hierdoor nauwkeuriger en betrouwbaarder worden vastgesteld, waardoor potentiële huurders en kopers een beter inzicht krijgen in de energieprestatie en daarmee ook de verwachte energierekening en ook in de woningwaarde van de woning die zij willen huren/kopen.

De kosten van dit meer betrouwbare energielabel liggen hierdoor hoger dan voor het huidige vereenvoudigd energielabel (VEL) dat vooral een bewustwordingsinstrument is. De uiteindelijke kosten zijn echter afhankelijk van meerdere factoren waaronder woningtype, beschikbare documentatie en de tijd die een energieadviseur nodig heeft om de kenmerken op te nemen. Een geregistreerd energielabel is 10 jaar geldig, dit verandert niet met de nieuwe systematiek."

Aansprakelijkheid
In de motie Koerhuis is tevens verzocht om ervoor te zorgen dat de expert aansprakelijk is indien blijkt dat het energielabel foutief is. Deze aansprakelijkheid is al geregeld in het Burgerlijk Wetboek, aldus de minister.

Download de brief van de minister.