• Artikel

Netwerk Conceptueel Bouwen

Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) streeft ernaar om duurzaam en betaalbaar wonen mogelijk te maken door toepassing van woningconcepten.

Woningconcepten zijn herhaalbare, opschaalbare, integrale, flexibele en innovatieve producten die door en in opdracht van marktpartijen zijn ontworpen en geëngineerd in nauwe samenwerking met de toeleverende industrie. Om dat voor elkaar te krijgen is standaardisatie van belang, en is samenwerking tussen opdrachtgever, conceptaanbieder en toeleveranciers essentieel. Ook de gemeenten zijn belangrijke partners om de enorme nieuwbouwopgave te realiseren.

Het NCB is een kennisnetwerk en heeft als missie partijen werkzaam in de woningbouwmarkt bij elkaar te brengen: opdrachtgevers, aanbieders en (toeleverende) industrie. Daarbij richten we ons ook op de rol van gemeenten en gebruikers in de noodzakelijke transitie. Wij zetten ons actief in om de kennis en vaardigheden over conceptueel bouwen onder alle betrokken partijen uit de woningbouwmarkt te vergroten en we moedigen hen aan samen te werken.

Het NCB wil de transitie van de ontwikkel- en bouwsector van traditioneel naar conceptueel werken stimuleren en verbeteren binnen zowel het transactieproces als het aanbod van concepten. Wij verbinden, faciliteren, inspireren en stimuleren onze leden in alles wat te maken heeft met conceptueel bouwen. We doen dit door onze producten, diensten en programma’s af te stemmen op de ontwikkel- en bouwopgaven vragen van onze leden. En we dagen hen uit om te innoveren en met nieuwe toepassingen te komen en deze te delen binnen (en buiten) het netwerk.

Meer info op https://www.conceptueelbouwen....