Nieman brengt consequenties NTA 8800 in beeld

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft de consequenties van BENG en TOjuli bij twaalf praktijkprojecten in beeld gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente versie van de NTA 8800, de nieuwe grenswaarde voor TOjuli en de nieuwste geattesteerde software (Uniec 3). De resultaten zijn openbaar gemaakt.

De twaalf projecten, variërend van rijwoningen tot hoogbouw, zijn aangeleverd door de deelnemers aan de ZEN-Themagroep die hiervoor door het Lente-akkoord in het leven is geroepen. Deze projecten zijn in de afgelopen jaren al driemaal eerder doorgerekend. De berekening die nu is gepubliceerd, is maatgevend voor de regeling zoals die op 1 januari 2021 wettelijk van kracht wordt.

Van ieder woningontwerp is eerst een uitgeklede basisvariant geschetst, die nèt voldoet aan de oude EPC-eis van 0,4. Van dat concept zijn de vier indicatoren (BENG 1, 2 en 3 en TOjuli) berekend. Daarna zijn drie varianten doorgerekend: een concept dat nèt aan de drie BENG-eisen voldoet, een concept dat zowel aan BENG als aan TOjuli voldoet en een verbeterd concept. In die laatste variant zijn enkele voordehand liggende maatregelen toegepast die tot lagere kosten en/of een beter comfort leiden. Vaak is in de verbeterde variant ook het aantal PV-panelen geminimaliseerd. Het is immers de kunst om met zo weinig mogelijk PV-panelen aan alle eisen te voldoen, zodat de bewoners nog maximaal de ruimte hebben om ook het huishoudelijk elektriciteitsverbruik met zonne-energie te dekken.

Conclusie uit alle berekeningen is, dat de meeste woningen met een EPC van 0,4 óók voldoen aan de drie BENG-eisen. Soms zijn enkele extra maatregelen nodig. BENG 2 (primair fossiel energiegebruik) lijkt dan vaak de grootste bottleneck, maar dat kan met extra PV-panelen meestal makkelijk worden opgelost. De tweede bottleneck is de eis voor TOjuli. Om daaraan te voldoen zijn in woningen zonder actief koelsysteem vaak wèl extra (kostbare) maatregelen nodig zoals buitenzonwering of zonwerende beglazing. Het ligt vaak meer voor de hand om het ontwerp hierop aan te passen. Daar is in de doorrekening echter niet naar gekeken.

De rekenuitkomsten staan in Energieconcepten BENG UNIEC3, door Nieman RI i.o.v. Lente-akkoord, 27 juli 2020. Hoofdpunten van de doorrekening staan in de nieuwe Lente-akkoordpublicatie Woningbouw volgens BENG en TOjuli die binnenkort verschijnt.

Download Energieconcepten BENG UNIEC3