NOM Keur voorkomt verrassingen

Verslag van de sessie NOM Keur en kwaliteitsborging tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM Nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober - door Joop van Vlerken.

NOM Keur is een kwaliteitsstempel voor woningen. Het voorkomt verrassingen voor gebouweigenaren en –gebruikers, vertellen Sjoerd Klijn Velderman (foto) en José van der Loop van Stroomversnelling tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw in Utrecht. En dat is hard nodig, want als een woning niet aan de vereiste prestaties voldoet, mogen woningcorporaties geen Energieprestatievergoeding (EPV) doorberekenen.

“Het is eigenlijk een stempel dat aangeeft of de bouwer een fatsoenlijk product kan maken.” Met deze woorden omschrijft Sjoerd Klijn Velderman van Stroomversnelling het NOM Keur, een methode die kwaliteit van Nul-op-de-Meter-producten voor nieuwbouwwoningen en renovaties borgt. Volgens Klijn Velderman voorkomt het NOM Keur verrassingen voor gebouweigenaren en gebruikers. “Maar het kan ook het uitvragen van nieuwe projecten vereenvoudigen. Als bedrijven het NOM Keur hebben, weet je als corporatie zeker dat je een Energieprestatievergoeding kunt vragen aan je huurders.” Het NOM Keur gaat op het vlak van comfort dan ook verder dan de EPV vereist. “Voor warm tapwater zijn de eisen vanuit de EPV bijvoorbeeld dat iedere bewoner 7 minuten per dag moet kunnen douchen. In het NOM Keur hebben wij daar 10 minuten van gemaakt, omdat dat veel meer comfort geeft.”

Afmelden
Om een EPV aan te mogen vragen, moet de energie-index van een woning afgemeld zijn bij RVO.nl. “Daarvoor zijn metingen nodig van de gerealiseerde details. Pas als alles klopt, kan de woning afgemeld worden en mag de woningcorporatie de EPV incasseren.” Volgens Klijn Velderman is het aantal NOM-woningen dat op deze manier is afgemeld en dus voldoet aan de eisen van de EPV, nog erg laag. En dat kan volgens hem vergaande consequenties hebben. “Het is belangrijk dat je als eigenaar weet wat de woning feitelijk gaat doen. Je moet er vanuit kunnen gaan dat de prestaties die vooraf berekend zijn, ook in de praktijk behaald worden. Als je geen garantie kunt krijgen op de prestaties en je daardoor geen EPV kunt doorberekenen aan de huurders, moet je gaan claimen bij de bouwers. Dat kan zomaar oplopen tot 25.000 tot 30.000 euro per woning.” Daarom worden de projecten die in aanmerking willen komen voor een NOM Keur in drie fases getest. In de propositiefase wordt gekeken naar de theoretische prestaties en de aannemelijkheid daarvan. In de toepassingsfase wordt de kwaliteit van het proces en het eindproduct in de realisatiefase geborgd. In de levensduurfase wordt vervolgens gemonitord of de prestaties van het eindproduct ook stand houden. Die laatste fase is erg belangrijk, benadrukt Klijn Velderman. “Aangezien een woning in veel gevallen langer meegaat dan veertig jaar, is het relevant om te kijken of prestaties ook na oplevering gehaald worden.”

Bewijslast en recht op privacy
De bewijslast voor de energieprestaties ligt bij de woningeigenaar, licht Klijn Velderman toe. “Dat betekent dat monitoring en rapportage van woningen hard nodig is. Maar er zijn nog maar weinig partijen die dat echt in de vingers hebben.” Een voorbeeld van wat er mis kan gaan komt van één van de bezoekers van de platformbijeenkomst, Giovanni Oorthuizen van BAM Energy Systems. “Het is bij ons een keer voorgekomen dat één van de omvormers een storing gaf, waardoor de zonnepanelen geen stroom konden doorgeven aan het net. Als je daar te laat achter komt, kan de corporatie in de problemen komen met de EPV.” Een andere reden waarom monitoring belangrijk is, is dat bewoners moeite hebben om te geloven dat hun energierekening echt naar nul gaat. Bewoners willen daarom graag een toelichting op de resultaten tussendoor. Hoewel monitoring dus erg belangrijk is voor het beoordelen van de energieprestatie van een woning, zijn niet alle bewoners er blij mee, vertelt Klijn Velderman. “Sommige bewoners willen gewoon echt niet dat je gegevens van ze verzamelt. En als ze dat niet willen, gebeurt het ook niet. Dat betekent wel dat ze zelf verantwoordelijk zijn, mocht er iets niet goed werken.”