NOM-nieuwbouw en de EPV: de visie van Antares

ZEN festival; alles over energiezuinige nieuwbouwVerslag van de ZEN-festival sessie “Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: modelcontracten” door Marjon van Weersch (Aedes)

Acht woningcorporaties in Limburg werken samen aan het inventariseren en oplossen van vragen en knelpunten rond nieuwbouw NOM-woningprojecten. Ze hebben onder andere modelcontracten laten opstellen. In deze parallelsessie plaatst Ric Leenders (manager Duurzaamheid en Maatschappij bij woningcorporatie Antares) kanttekeningen bij de praktijk. De sessie staat onder leiding van Maarten Georgius, beleidsadviseur Opdrachtgeverschap bij Aedes.

Antares heeft voor volgend jaar plannen voor NOM-nieuwbouw en wil daarbij een Energieprestatievergoeding van bewoners vragen. De rode draad in het verhaal van Ric Leenders is dat zijn corporatie de bewoner in het hele proces veel meer centraal wil stellen. "Ik ben een fel voorstander van all-electric, maar ik vind niet dat we bewoners kunnen verplichten alles zomaar voor lief te nemen." Hij adviseert corporaties om vooral in gesprek te gaan en te blijven met bewoners. “En doe dat niet in formules, maar praat over de concrete energieprestaties van een NOM-woning en leg uit welk gedrag van de bewoner past bij een bepaalde bundel energie."

Bewonersapp
Leenders wijst daarbij nadrukkelijk op het feit dat de verhuurder verplicht is om huurders te informeren over bijvoorbeeld de daadwerkelijk opgewekte hoeveelheid energie voor warmte, water en ander gebruik en over de in de praktijk gebruikte energie. Het liefst ziet hij dat bewoners deze informatie dagelijks via een app kunnen volgen. "Het is daarom een belangrijke eis van ons aan de uitvoerende partijen om dat te realiseren." Naast de informatieplicht kent de EPV-regeling ook een monitoringsverplichting. Leenders vindt het nu nog een punt van discussie of de corporatie die monitoring zelf ter hand moet nemen of dit moet uitbesteden aan een marktpartij.

Realistisch
Het verhaal van Leenders is realistisch. "Er kan veel misgaan in dit soort projecten." Hij geeft een opsomming van mogelijke scenario's. De huurder gebruikt meer energie dan de woning opwekt. De technische installaties functioneren niet goed. De monitoring is onvoldoende. Onderhoudskosten zijn hoger dan voorzien. Een onvoorziene prijsdaling van olieprijzen. De saldering komt te vervallen.

"Inderdaad, dat klinkt allemaal niet leuk", zegt Leenders. "Maar het zijn zaken om rekening mee te houden." Neem de mogelijkheid dat de overheid - "een onbetrouwbare partner in dit dossier" - stopt met de salderingsregeling. "Dan zou het verdienmodel van de EPV onderuit kunnen gaan." Hij adviseert om daar toch al op voorbereid te zijn door in de overeenkomst met de huurder een post Servicekosten op te nemen. Vooralsnog in te vullen met 0 euro.

Toch beziet Leenders het NOM-wonen vooral optimistisch. De technische ontwikkelingen gaan snel, zegt hij. Over vijftien jaar ziet alles er totaal anders uit. Daarom zegt hij in navolging van Onno Dwars: "Laten we stoppen met rekenen." Hij vervolgt: "We financieren in deze sector al jaren onrendabele toppen, maar als het op duurzaamheid aankomt, gaan we opeens flink rekenen. Laten we volstaan met logisch blijven nadenken."

Over de modelcontracten die de Limburgse corporaties gezamenlijk hebben laten ontwikkelen kunt u meer informatie krijgen bij Ric Leenders via r.leenders@thuisbijantares.nlpdf-logoPresentatie Ric Leenders