Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balans

ZEN festival; alles over energiezuinige nieuwbouwVerslag van de ZEN-festival sessie "Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balans" door Marjon van Weersch (Aedes)

Gedetailleerde uitleg inclusief cijfers en een ontwerp uit de dagelijkse praktijk komen aan bod in de paralelsessie Nul-op-de-Meter (NOM) en de Energieprestatievergoeding (EPV): een kansrijke balans. Onder leiding van Maarten Georgius, beleidsadviseur Opdrachtgeverschap bij Aedes, geven Ivo Opstelten (projectleider NOM financiën en EPV bij Stroomversnelling en lector Nieuwe Energie in de Stad aan de Hogeschool Utrecht), Patrick Harting (projectmanager Marsaki) en Stefan Grasso (architectenbureau van Grassodenridder) een informatieve kijk op de theorie en de praktijk.

“Houd de rotte tomaten maar gereed”, lacht Ivo Opstelten. Hij heeft namelijk vanaf het begin meegeschreven aan de EPV-regeling van de overheid. Hij legt uit hoe woningcorporaties balanceren tussen drie ambities bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten en huurders: beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. “Geld kun je maar één keer uitgeven, behalve als het een rendabele investering is. De EPV maakt dat mogelijk”, zegt Opstelten. “En in de nieuwbouw is dat nog eenvoudiger dan in de bestaande bouw.” Vanaf 1 september 2016 mogen corporaties de huurder van een NOM-woning een energieprestatievergoeding vragen voor een gegarandeerde energieprestatie van de woning. Het maximumbedrag per vierkante meter gebruikersoppervlakte is in een Algemene Maatregel van Bestuur vastgelegd en bedraagt 1,40 euro per maand.

Prestatie-eisen
Opstelten neemt zijn gehoor mee de diepte in en geeft gedetailleerde uitleg over het set van prestatie-eisen die het EPV-recht vereist. In zijn presentatie komen de nodige getallen voorbij (onder meer over de relatie tussen de netto warmtevraag voor ruimteverwarming, de minimale productie duurzaam opgewekte energie en de maximale EPV per vierkante meter per maand). “Wat ik jullie vandaag uitleg, zou ik niet aan de gemiddelde huurder willen uitleggen”, geeft Opstelten toe. De workshopbezoekers blijken echter goed geïnformeerd en stellen verdiepende vragen. Opstelten verwijst voor meer informatie ook naar de site Energielinq waar veel handleidingen en andere documenten te downloaden zijn.

Energie gaat echter om veel meer dan cijfertjes en rekenen, vervolgt Opstelten. “Het is een middel om een gezond binnenmilieu, comfort, veiligheid en betaalbare woonlasten te realiseren.” In dat verband wijst hij erop dat een EPV-woning niet per definitie hetzelfde is als een NOM-woning. De voor de EPV vereiste energieprestatie, is nog niet per sé een comfortprestatie. Opstelten raadt corporaties daarom aan om bouwers een duidelijke opdracht te geven.

ZEN festival; alles over energiezuinige nieuwbouwNOM-hoogbouw
Van de theorie en de wettelijke eisen gaan we met projectmanager Patrick Harting van vastgoeddienstverlener Marsaki en architect Stefan Grasso van Grassodenridder naar de praktijk. Zij vertellen over een gezamenlijk ontwerp: het nog te realiseren NOM-appartementencomplex van 7 lagen in Bergen op Zoom. Lange tijd was de norm dat Nul-op-de-Meter slechts mogelijk is bij de bouw van maximaal 4 lagen, zegt Grasso. “Uit onze berekeningen blijkt achteraf dat we dit complex zelfs met 8 lagen honderd procent NOM hadden kunnen realiseren.”

Grasso en Harting gaan onder meer in op enkele belangrijke details van het ontwerp. Zo krijgen behalve de daken van de twee flats ook de gevels zonnepanelen. Alle energie-installaties zitten in een kast op het balkon, zodat een monteur op één plek buitenshuis onderhoud kan verrichten. Harting ontkracht het fabeltje dat het in een NOM-woning niet mogelijk zou zijn om een raam open te zetten. “Natuurlijk kan dat.” Een feit blijft wel dat het uiteindelijk het gedrag van de bewoner is, dat bepaalt of een woning daadwerkelijk nul-op-de-meter is. “Daarom hebben bewoners ondersteuning nodig”, benadrukken beiden.

Het appartementencomplex is ontworpen voordat de EPV in werking trad. Maar omdat de ontwerpers op de regeling hebben geanticipeerd, voldoet het complex wel aan de EPV-eisen. De energieprestatie voldoet verder ook aan de toekomstige BENG-norm.

pdf-logoPresentatie Ivo Opstelten

Transparent
De Hoogbouw-presentatie is nog niet beschikbaar.