Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: de praktijk

ZEN festival; alles over energiezuinige nieuwbouwVerslag van de ZEN-festival sessie “Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balans” door Marjon van Weersch (Aedes)

VolkerWessels en de West-Brabantse woningcorporatie Stadlander gaan 100 sociale huurwoningen realiseren: Nul-op-de-Meter, EPV-proof én levensloopbestendig. Onno Dwars (hoofd Acquisitie & Innovatie VolkerWessels Vastgoed) belicht de uitdagingen en dilemma’s van dit project in deze paralelsessie Nul-op-de-Meter (NOM) en de Energieprestatievergoeding (EPV):de praktijk. De sessie staat onder leiding van Maarten Georgius, beleidsadviseur Opdrachtgeverschap bij Aedes.


“Bomen zijn een drama voor het gebruik van zonnepanelen”, zegt Onno Dwars. Als bewoners straks bomen gaan planten, ontstaat er een probleem. “Tegelijkertijd willen we natuurlijk dat bewoners groene tuinen creëren.” Het is één van de praktische uitdagingen van dit nog te realiseren project. Dwars legt uit dat in dit project met corporatie Stadlander gekozen is voor een Standaard Programma van Eisen. Daartoe behoort ook het gebruik van balansventilatie om de energetische prestaties te kunnen garanderen. Hij heeft de ervaring dat sommige corporaties “allergisch” zijn voor deze vorm van ventilatie. Daarom raadt hij corporaties aan om vooraf duidelijk aan de bouwer aan te geven welke ventilatie men wenst.

Het hoe en het wat
Dat leidt tot discussie. “Jullie zijn de deskundige over de wijze waarop energieprestaties het beste vorm krijgen”, zegt een corporatiemedewerker. “Wij formuleren wat er moet gebeuren, van jullie verwacht ik advies over het hoe.” In de praktijk blijken corporaties verschillende programma’s van eisen aan de bouwer mee te geven. Dwars krijgt de suggestie om die programma’s te benchmarken aan de hand van de tevredenheid van de bewoners.

De levensloopbestendige sociale huurwoningen worden in één dag gebouwd. “De badkamer komt kant en klaar uit de fabriek, de bewoner hoeft er alleen nog maar een wc-rol in te hangen”, zegt Dwars. In dit project is bewust niet gekozen voor differentiatie. Dat geldt zowel voor de technische installaties als voor de plattegrond en andere voorzieningen. De toekomstige bewoners waarderen dat, aldus Dwars: het voorkomt keuzestress. Sommige corporatiemedewerkers herkennen dat. “Een huurder wil liever snel een woning dan keuze.” Anderen hebben juist de ervaring dat huurders zelf willen kiezen.

De bouw van een project als dit is leerzaam. Dat blijkt uit de dilemma’s die Dwars aan de aanwezigen presenteert. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de zwart-witheid van de EPV-regeling. Naar verwachting zullen de zonnepanelen structureel meer stroom opwekken dan voor eigen gebruik noodzakelijk is. Als de salderingsregel wordt herzien, levert dit problemen op. Ook de snelle technologische ontwikkelingen blijven een punt van aandacht. Het is goed denkbaar dat over een paar jaar andere keuzes beter blijken. “De vraag ‘doen we nu het beste’ blijft in dit soort projecten relevant”, zegt Dwars.

Ga met huurders in gesprek
Tot slot geeft Dwars nog een belangrijk advies aan corporaties. “Jullie kennen je huurders. Ga met hen in gesprek over hun verwachtingen over het wonen in een NOM-woning.” Hij geeft het voorbeeld van een gezin met vijf kinderen. “Dat brengt een energieverbruik met zich mee dat ook in deze woningen waarschijnlijk niet tot Nul-op-de-Meter leidt. Leg dat uit, wees daar eerlijk in.” Geef bewoners voldoende aandacht, benadrukt Dwars. “ Zorg voor een vraagbaak waar ze terecht kunnen met al hun vragen. Dat is van onschatbare waarde.”

pdf-logoPresentatie Onno Dwars