• Artikel

NVTB

NVTB is kennispartner van het Lente-akkoord 2.0. met de overtuiging dat kennisdeling en ketensamenwerking de manier is om stappen vooruit te zetten.

In samenwerking met partners van het Lente- akkoord wil NVTB een faciliteit opzetten om individuele producenten te koppelen aan individuele conceptontwikkelaars. Daarmee worden kennis en inzicht uit de bouwmaterialenindustrie gebruikt voor verdergaande industrialisering, betere milieuprestaties, hogere snelheid, meer zekerheid en lagere kosten. Hierdoor bereiken we onze doelen sneller.

Overeenstemming over en praktische toepassing van een eenduidige bepalingsmethode voor circulariteit is een startpunt. Hiermee kunnen marktpartijen hun innovaties richten en te gelde maken. Marktwerking draagt dan bij aan verduurzaming.