Onderzoek hoogwaardige thermische schil

Hoogwaardige Thermische SchilAfgelopen najaar zijn er in opdracht van het Lente-akkoord discussiebijeenkomsten met bouwpartijen gehouden over het voornemen van de minister om de Rc-waarde van gebouwen per 1 januari 2015 van 3,5 naar 5,0 te verhogen. Er is onderzoek op de bouwplaats gedaan waarbij de praktijkervaringen met Rc 5,0 en hoger in detail werden bekeken en besproken.

De ervaringen zijn door Nieman Raadgevende Ingenieurs beschreven in het rapport ‘Onderzoek hoogwaardige thermische schil’ (februari 2013). Op basis van dit onderzoek vragen de partners van het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw aan de minister om de isolatie-eis niet uniform naar een Rc van 5,0 te verhogen, maar om deze per bouwdeel te differentiëren: de Rc voor daken naar 6,0, voor gevels naar 4,5 en de Rc voor begane grondvloeren niet verhogen.

Verhoging van de Rc-waarde van vloeren naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op, maar de energiewinst is gering en niet kostenefficiënt. Verhoging van de Rc-waarde van gevels levert momenteel in de praktijk de meeste uitvoeringsproblemen op, vooral bij baksteen buitengevels. De baksteen gevel wordt in 79% van de bouwprojecten toegepast. Verhoging van de Rc naar 5,0 bij baksteen gevels met steenachtig binnenspouwblad leidt vooral bij midden- en hoogbouw tot grote kostenverhogingen, terwijl de energiewinst beperkt is. Een verhoging tot Rc 4,5 blijkt wel kostenefficiënt uit te voeren, door de gebruikelijke bouwdetails ‘op te rekken’. Verhoging van de Rc-waarde van daken naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op, en geeft voldoende energiewinst om kostenefficiënt te zijn. De isolatie van daken kan zonder grote meerkosten verder verhoogd worden tot 6,0.

Download het rapport ‘Onderzoek hoogwaardige thermische schil’ (februari 2013) van Nieman.