Opinie: 'Weg met de smalle kijk op duurzaamheid'

blauwhoedDe vastgoedbranche heeft een te smalle kijk op duurzaamheid, stelt marketingmanager Tineke Groenewegen. Dat gaat ten koste van écht duurzame oplossingen. Hoe we dit veranderen? Door klantwaarde en gebruikers centraal te stellen.

Dit blog van marketingmanager Tineke Groenewegen (Blauwhoed) verscheen op 12 februari op de Blauwhoed-website.

'De drie pijlers van duurzaamheid zijn People, Planet en Profit. Als we het in de vastgoedbranche over duurzaamheid hebben, focussen we veelal op één van de drie waarden: Planet. Daar maken we een technische vertaalslag van. EPC en Breeam, de in onze sector veelgebruikte keurmerken, zijn gebaseerd op technische oplossingen met meetbare kengetallen die de gebruiker niks zeggen. Of zelfs sceptisch maken, zeker na het Volkswagen-debacle.

Gebruikers centraal
Begrijp me niet verkeerd, keurmerken als EPC en Breeam hebben zeker nut. Ze helpen bij het formuleren van en vasthouden aan duurzaamheidsambities. Maar de focus van onze branche op de technische aspecten van duurzaamheid verwordt soms teveel tot blindstaren. We vergeten dat we bij het daadwerkelijk halen van de in EPC- of Breeam-certificaten vastgestelde normen te maken hebben met het gedrag van de gebruikers. Terwijl juist zij centraal zouden moeten staan.

In mijn optiek gedijt duurzaamheid het beste wanneer klantwaarde het uitgangspunt is. Bewoners van een huis of buurt en werkenden in een kantoor hebben immers een doorslaggevende rol in het creëren van een duurzame omgevingen. Zonder hen verworden duurzaamheidsnormen tot een papieren checklist die op het moment van afgifte wordt afgevinkt en vervolgens, wanneer het gebouw in gebruik wordt genomen, niet meer wordt gehaald.

Méér dan een papieren checklist
We moeten duurzaamheid dus benaderen vanuit de toekomstige gebruikers en bewust rekening houden met hun gedrag. Ik ben ervan overtuigd dat, als hun wensen en gebruik centraal staan in toegepaste duurzaamheidsmaatregelen, de kans veel groter is dat die ook echt opgevolgd worden. En dat een huis of buurt pas duurzaam is wanneer deze op lange termijn aantrekkelijk is en blijft, wanneer bewoners er met plezier wonen en iets voor elkaar kunnen en willen betekenen én wanneer deze bijdraagt aan een beter milieu. Waarden als eerlijkheid, gezondheid, kwaliteit en community-gevoel zijn daarbij van belang. Duurzaam bevindt zich wat mij betreft dan ook op het snijvlak van economisch (Profit), technisch (Planet) en sociaal (People).

Informatie verzamelen over en met klanten
Als marketingmanager bij Blauwhoed doe ik onderzoek naar het gedrag en de (latente) wensen van toekomstige gebruikers op het gebied van duurzaamheid. En in de co-creatiesessies voor onze diverse projecten behandelen de ontwikkelteams duurzaamheid als apart onderwerp. We kijken met geïnteresseerden welke onderwerpen en maatregelen voor hen relevant zijn. Na uitleg door ons geven ze bijvoorbeeld met hun smartphone aan welke duurzame toepassingen zij graag in hun nieuwe huis of woonomgeving zouden zien. Hun voorkeuren vertalen wij door in het ontwerp.

Kortom, door klantwaarde centraal te zetten in de benadering van duurzaamheid creëer je echt duurzame oplossingen. Bedrijven als Tony’s Chocolonely, Marqt, Tesla en Toms ontdekten dit al eerder en het wordt tijd dat onze sector volgt!