Overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwame EP-adviseurs

Adviseurs die nog in het opleidingstraject vakbekwaam EP-adviseur zitten, mogen in bepaalde situaties al vanaf 1 januari 2021 een opname doen. Door deze overgangsregeling, die geldt tot 1 juli 2021, kunnen ongeveer 150 extra adviseurs per 1 januari aan het werk.

In de aanloop naar de inwerkingtreding van bepalingsmethode NTA 8800, op 1 januari aanstaande, is duidelijk geworden dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zal halen. Dat komt onder andere door de huidige coronamaatregelen, discussies in de politiek en de kwaliteit van de examens. Hierdoor zouden de EP-adviseurs hun werk na 1 januari 2021 niet kunnen uitvoeren. Om de EP-adviesmarkt al op korte termijn zo sterk mogelijk te maken, is een overgangsregeling in het leven geroepen.

Overgangsregeling
Aanstaande EP-adviseurs moeten op het moment van de opname aantoonbaar in staat zijn, volgens de voorschriften van BRL 9500, een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van gebouwen. Zij moeten alle benodigde examenmodules voor het van toepassing zijnde deelgebied basis- of detailniveau hebben behaald, met uitzondering van de software modules (W4b, W4d, U4b, U4d). Het is essentieel dat de registratie van de energieprestatie wél gebeurt door een volledig vakbekwaam adviseur conform de BRL 9500-U of BRL 9500-W. De overgangsregeling geldt nadrukkelijk tot 1 juli 2021.

Meer informatie over de overgangsregeling is te vinden op de website van RVO. Meer informatie over de modules die nodig zijn voor vakbekwaamheid is te vinden op de site van ISSO.

Meer kandidaten geslaagd
De afgelopen weken zijn de examens kwalitatief verbeterd. Daardoor is het slagingspercentage omhoog gegaan. Ook zijn inhoudelijke fouten in toetsen met terugwerkende kracht goed gerekend voor kandidaten die dit examen al hadden afgenomen. De betreffende kandidaten zijn hierover geïnformeerd. Door al deze maatregelen is het aantal geslaagde kandidaten met ruim 100 toegenomen.

Thuisexaminering
Als gevolg van de lockdown is het niet meer mogelijk om examens op locatie of in computercentra af te nemen. Om adviseurs in opleiding weer in staat te stellen een examen af te leggen, worden de examens op 12 en 14 januari 2021 landelijk via thuisexaminering aangeboden. Kandidaten die zich nog willen aanmelden voor het examen kunnen dat tot 24 december a.s. doen via de websites van CITO en ’t Examenpark.

Alle informatie over het stelsel EPG is te vinden op gebouwenergieprestatie.nl. Hier vind je ook een uitgebreide wegwijzer voor vragen over EP. Meer informatie over de route naar vakbekwaamheid is te vinden op de site van ISSO.