Programma van Eisen woningventilatie

ventilatieProblemen met ventilatiesystemen van woningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten van bewoners. Om dat te voorkomen heeft Aedes eind 2011 een handleiding laten ontwikkelen door BBA Binnenmilieu. Eisen van het Bouwbesluit 2012 zijn daarin verwerkt.

Programma’s van Eisen
De handleiding bestaat uit twee Programma’s van Eisen (PvE) voor woningventilatie. Deze zijn te gebruiken bij nieuwbouw en renovatie. Het eerste PvE betreft balansventilatie. Het tweede gaat over ventilatie via natuurlijke toevoer met mechanische afvoer. Hierin staan eenduidige prestatie-eisen voor capaciteit, comfort (temperatuur en tocht) en geluid.

Kop en staart
Ventilatiesystemen kunnen zorgen voor een goed binnenmilieu in huizen. Opdrachtgevers bepalen aan de kop van het bouwproces de kwaliteitseisen van ventilatiesystemen. De nu ontwikkelde PvE’s zijn daarvoor een leidraad en kunnen gebruikt worden bij opdrachtverlening aan aannemers en installateurs. In het programma van eisen staat dat de opdrachtgever de installateur verplicht om bij oplevering de gerealiseerde capaciteit objectief aan te tonen. Daarnaast is het uiteraard zaak om als opdrachtgever alert te blijven op de kwaliteit van ventilatiesystemen bij oplevering (de staart).

Voor wie?
De handleiding is bestemd voor medewerkers van woningcorporaties die als opdrachtgever betrokken zijn bij keuzes voor woningventilatie. Dat zijn bijvoorbeeld planontwikkelaars en medewerkers vastgoedbeheer en -onderhoud. De handleiding is echter ook goed toepasbaar voor andere opdrachtgevers in de woningbouw, zoals projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers. Aedes stelt, als partner in het Lente-akkoord, de PVE’s ook voor leden van NEPROM en NVB beschikbaar.

Download de handleiding

In het kader van het Actieplan Ventilatie willen we nu weten of u deze PvE’s toepast en of u nog opmerkingen hebt om de documenten te verbeteren. U kunt uw opmerkingen doorgeven aan Rogier Goes (r.goes@aedes.nl) of aan Claudia Bouwens (cb@lente-akkoord.nl).