Publicatie 'Nul op de Meter'

Nul op de Meter - 800Nul op de meter - Ervaringen van vernieuwers in de woningbouw

De seriematige nieuwbouw van woningen verandert in hoog tempo. Bouwpartijen werken hard aan betere prestaties: meer comfort, een kortere bouwtijd, meer ruimte voor wensen van eindgebruikers, aandacht voor een gezond binnenklimaat en goedkoop in gebruik. Vooral bij het terugdringen van de energievraag worden grote stappen gezet: uitmuntende isolatie, zonnepanelen op het dak, warmtepompen, warmteterugwinning uit ventilatielucht, afwezigheid van tocht…

Verschillende bouwbedrijven gaan verder dan de EPC die het Bouwbesluit voorschrijft. Het ideaal is een woning met een energierekening die onder de streep op nul eindigt. Droom of realiteit? Op basis van gesprekken met zeven vernieuwers in de bouw heeft tekstschrijver Henk Bouwmeester voor RVO in kaart gebracht welke stappen zij in de afgelopen jaren hebben gezet om tot hoge energieprestaties te komen. Welke keuzes maken zij en waar staan ze nu? Welke technieken passen zij toe? Hoe organiseren zij het bouwproces?

Deze publicatie geeft een actuele en openhartige inkijk in de leerstappen van zeven voorlopers in de bouw. Zonder voorbehoud delen deze mannen hun inzichten om te komen tot zeer energiezuinige woningen die voldoen aan de wensen van de bewoner. Een ‘must read’ voor iedere bouwprofessional die verder wil komen.

U kunt de publicatie hier downloaden.

'Nul op de meter - Ervaringen van vernieuwers in de woningbouw' is geschreven door Henk Bouwmeester in opdracht van RVO, op verzoek van de partners van het Lente-akkoord. M.m.v. Lente-akkoord en EnergieSprong. Publicatie: juni 2015.