RVO whitepaper: Kennis en ervaringen van zes BENG-scholen


Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.BENG-schoolPer 1 januari 2015 wordt de EPC voor onderwijsfuncties aangescherpt van 1,3 naar 0,7 en in 2020 naar (bijna) 0. Steeds energiezuiniger bouwen vereist gelijktijdig aandacht voor het binnenmilieu. Een nieuwe whitepaper van RVO reikt schoolbesturen en gemeenten ideeën aan voor (bijna) energieneutrale schoolgebouwen en een gezond (leer)klimaat.

Het whitepaper 'Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen' van RVO beschrijft de ervaringen van de 6 scholen, van Kollumerland tot Amsterdam. De scholen tonen een scala aan technische oplossingen, financieringsconstructies en nieuwe schoolconcepten. In alle gevallen is intensief samengewerkt tussen opdrachtgevers, bouwpartijen en gebruikers.

Techniek, ontwerp en financiering
Opvallend zijn de zeer uiteenlopende ontwerpen en maatregelpakketten om tot een energieneutrale school te komen. Het is steeds een slimme combinatie van compact bouwen, goed isoleren, efficiënte verwarming, vraaggestuurde ventilatie en goed geregelde verlichting. Het blijkt in de meeste situaties technisch goed mogelijk te zijn om (bijna) energieneutraal te bouwen.

Samenwerking en expertise
Het ontwerp- en bouwproces en het zoeken naar financiering was niet altijd eenvoudig. Samenwerking en voldoende expertise, van de opdrachtgevers of ingehuurd, is cruciaal. Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan het succes, zoals nieuwe schoolconcepten of combinatie van functies. Evenals het betrekken van de kosten van de beheerfase bij investeringsbeslissingenen het werken met geïntegreerde contracten of de mogelijkheid om de bouw inclusief exploitatie en beheer aan de markt uit te besteden. Een belangrijke conclusie van de koplopers is dat er meer aandacht nodig is voor kwaliteitsborging en voor beheer, monitoring en de gebruikers.

Download 'Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen'.