Sterke groei NOM in sociale huur

De Stroomversnelling onderzoekt ieder jaar de marktontwikkeling van nul-op-de-meter. Uit de NOM-monitor van juni 2020 blijkt dat dit jaar minimaal 5,7% van de nieuwbouwwoningen nul-op-de-meter wordt gebouwd. In 2019 was dat nog 4%.

Stroomversnelling heeft in april 2020 aan 40 corporaties en 25 bouwbedrijven een NOM-enquête voorgelegd. Zo'n 40% van de aangeschreven corporaties en 25% van de bouwbedrijven heeft de enquête ingevuld. De partijen geven hiermee aan hoeveel NOM woningen zij in 2019 hebben gerealiseerd. In totaal zijn er nu bijna 12.000 NOM woningen gerealiseerd, waaronder 7.400 nieuwbouw. Voor 2020 staan er ongeveer 3.800 NOM nieuwbouwwoningen in planning.Flink aandeel sociale huur
In de sociale huursector ziet Stroomversnelling een relatief sterke groei van het aandeel NOM-nieuwbouw. Het marktaandeel was in 2019 bijna 12%. Een aantal corporaties heeft de beleidskeuze gemaakt om alle nieuwbouwwoningen NOM te realiseren. De businesscase is voor hen onder andere door de Energieprestatievergoeding (EPV) positief. Daarnaast biedt NOM met EPV een prestatiegarantie op de woning.

Daarentegen zijn er niet veel bouwers die NOM als standaard hanteren. De meesten bouwen volgens Stroomversnelling alleen NOM als de gemeente erom vraagt. Dat leidt tot plaatselijke verschillen in het aandeel NOM nieuwbouw.

NOM-database
Het totale aantal partijen dat NOM-projecten ontwikkelt en realiseert is in 2019 stabiel gebleven ten opzichte van 2018, maar in de nieuwbouw is er sprake van een toename. Volgens Stroomversnelling werken op dit moment zo'n 90 bouwers en zo'n 90 woningcorporaties aan NOM-nieuwbouw. Alle bij Stroomversnelling bekende gerealiseerde nul-op-de-meter, EPV en NOM keur projecten staan in deze NOM-database.

Download de NOM Marktmonitor 2020