Tekort vakbekwame EP-adviseurs noopt tot uitbreiden overgangsregeling

De overgangsregeling voor aantoonbaar vakbekwame energieadviseurs wordt uitgebreid, zodat deze groep tot 1 juli 2021 ook de registratie van de energieprestatie voor energielabels mag doen en de BENG-berekening voor de vergunningsaanvraag mag maken en registreren.

Per 1 januari 2021 is de NTA 8800 in werking getreden. EP-adviseurs moeten hun vakbekwaamheid behaald hebben conform BRL 9500 om de energieprestatie van gebouwen op te mogen nemen en registreren voor het nieuwe energielabel en de BENG-berekening voor de vergunningaanvraag. Momenteel is er echter een tekort aan vakbekwame adviseurs.

Minister Ollongren heeft afgelopen week schriftelijk gereageerd op de motie van Kamerlid Jessica van Eijs (D66), die opriep om toe te zien op voldoende vakbekwame energieadviseurs. De minister kondigt nu vier nieuwe maatregelen aan:

1. Verbetering van de vindbaarheid van beschikbare energieadviseurs
Uit de signalen vanuit Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) blijkt dat vraag en aanbod elkaar nog niet altijd goed weet te vinden. Specifiek voor consumenten blijkt het lastig een energieadviseur te vinden. Hiervoor is het particuliere initiatief van Woninglabel.nl ontstaan, maar ook het register van de sector zou voor consumenten tot goede zoekresultaten moeten leiden. Dit
register is momenteel geplaatst bij QBISnl en zal in 2021 overgaan op Centraal Register Techniek. De consument wordt vanuit energielabel.nl, Rijksoverheid.nl en RVO.nl naar dit register doorverwezen.

2. Uitbreiding en versnelling van online thuisexaminering
Om adviseurs in opleiding weer in staat te stellen een examen af te leggen, werden de examens op 12 en 14 januari 2021 voor het eerst landelijk via thuisexaminering aangeboden. In januari 2021 is (online) examinering verder uitgewerkt en de volgende examenmodules worden 2, 4 en 11 februari aangeboden voor online thuisexaminering. Online thuisexamineren is echter op korte termijn niet voor alle
modules mogelijk (software en casus) en gaat in een lager tempo dan fysiek examineren.

3. Uitbreiding van de overgangsregeling
De software modules kunnen niet op korte termijn middels online thuisexaminering aangeboden worden. Daarom wordt de huidige
overgangsregeling uitgebreid. Het mogen opnemen van de energieprestatie voor het energielabel door personen die nog niet het bewijs van vakbekwaamheid hebben behaald, maar wel aantoonbaar in staat zijn deze opname te doen, is al toegestaan onder de huidige overgangsregeling. Deze regeling wordt uitgebreid zodat deze personen tot 1 juli 2021 ook de registratie van de energieprestatie voor energielabels mogen doen en de BENG-berekening voor de vergunningsaanvraag mogen maken en registreren. Personen die gebruik willen maken van het overgangsrecht dienen de modules die zien op de opname van de energieprestatie behaald te hebben. Het behaald hebben van de softwaremodules is niet vereist. Deze maatregel zorgt ervoor dat per direct de personen die onder de huidige overgangsregeling de opname mogen doen ook mogen registreren.

4. Opschorting van de advertentieplicht
Sinds 1 januari 2021 bestaat de verplichting om reeds bij de verkoop/verhuur advertentie van een gebouw een geldig energielabel te vermelden t.o.v. de oude situatie waarin enkel indien er al een geldig label aanwezig was deze vermeld moest worden in de advertentie. Tot 1 juli 2021 wordt er geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot handhaven van deze verplichting.

Download de brief van de minister.

Zie ook: Overgangsregeling voor vakbekwame EP-adviseurs