Terugkijken: webinar private kwaliteitsborging voor installaties

Als straks de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WkB) van kracht is, is de bouwer samen met contractpartners waaronder de installateur verantwoordelijk voor de woning en de installaties. Op donderdag 11 mei 2017 hebben Wil van Ophem van KvINL en Marco Hofman van ISSO een webinar gegeven over dit onderwerp.

Er zal zodra de wet van kracht wordt, naar verwachting in 2018, altijd een kwaliteitsborger zijn die de bouw van een woning nauwgezet in de gaten houdt. Na afloop moet deze kwaliteitsborger een 'as-built' gebouwdossier afleveren, waarin precies staat wat er in het pand zit. Deze borger zal voortdurend op zoek zijn naar data en informatie. De kwaliteitsborger is een persoon of organisatie die niet alle kennis in huis heeft van de technische aspecten van installaties. Het helpt hem daarom enorm als hij van de installateurs die betrokken zijn bij het bouwproces bijvoorbeeld een BRL 6000 certificering krijgt of een KvINL-erkenningsregeling nieuwe stijl. Dat maakt het voor de kwaliteitsborger direct duidelijk dat de kwaliteit van het werk in de werkmethode en processen van de installateur zijn vastgelegd.

Kwaliteit aantonen
Deze ontwikkeling, met in het bijzonder de vernieuwde KvINL-erkenningsregeling over woningventilatiesystemen, stond centraal tijdens het webinar van KvINL en ISSO op 11 mei jl. Een groot aantal deelnemers volgde de live presentatie van directeur Wil van Ophem van KvINL en projectcoördinator Marco Hofman van ISSO. ‘De Wet kwaliteitsborgen van Bouwen, is dat nodig?’, begon Van Ophem. Hij stipte even aan waarom de regering de wet nodig acht, wat kortweg neerkomt op het nog beter willen beschermen van de consument. ‘Of de wet er nu wel of niet is op 1 januari 2018, hij komt vrijwel zeker en wij willen er alvast klaar voor zijn.’

Vervolgens legde Van Ophem uit hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe wetgeving. ‘Als de nieuwe wet van kracht is’, zei Van Ophem, ‘krijgt u als installateur, of misschien bent u wel de hoofdaannemer, meer mogelijkheden om kwaliteit aan te tonen. Omdat we met de WkB naar een systeem gaan waarbij een kwaliteitsborger controleert en een digitaal gebouwdossier aflevert, krijgt elke installateur te maken met meer toetsing van plannen en ontwerpen voorafgaand aan, tijdens en na oplevering van de bouw. Met een KvINL-erkenningsregeling of BRL-certificering hebt u een instrument dat dus niet meer alleen een tool voor u is, maar ook voor de borger.’

Kijk voor meer informatie op de KvINL-website. De antwoorden op de meest gestelde vragen tijdens het webinar vindt u hier.Het webinar van minuut tot minuut

02 tot 15:
Wil van Ophem licht de wet verbeterde kwaliteitsborging toe.

18 tot 36: Wat is het verschil tussen de KvINL-certificering en –erkenning. ‘Dat zit hem vooral in de mate van kwaliteitsborging’, zegt Wil. ‘Een erkend installateur doet heel veel controle zelf en krijgt af en toe extra controle van een externe partij. Bij de certificering is de externe controle zwaarder en veel regelmatiger. We denken dat de erkenningsregeling meer past bij installateurs op de particuliere markt, en het certificaat meer bij de business-to-business markt.’

36 tot 40: Beantwoorden vraag publiek over kwaliteitsborger.

40 tot 42: Beantwoorden vraag publiek over minder begaafde werknemers.

42 tot 44: Werkt de kwaliteitsborger in opdracht van de opdrachtgever of van de hoofdaannemer? Mag hij bij de opdrachtgever in dienst zijn? Mag hij bij de hoofdaannemer in dienst zijn?

44 tot 55: Marco Hofman vertelt over de erkenningsregeling KvINL nieuwe stijl voor woningventilatie. Deze is een stuk zwaarder dan de huidige erkenningsregeling. KvINL gaat ook eisen stellen aan het installatiebedrijf, de vakbekwaamheid van het personeel, meetmiddelen en controle op ontwerp, installatie en onderhoud.

55 tot 57: Beantwoorden vraag uit publiek over CITO-diploma.

57 tot 59: Beantwoorden vraag uit publiek: de luchtdrukgecompenseerde volumestroommeter.