Uitnodiging ZEN themagroep 'BENG do’s en don’ts'


Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.Winde16_oostgevel_en_dakopbouw_in_uitvoering_april_2016_foto_cH_Valk_kleinerHet afgelopen half jaar is in twee themagroepen onderzocht wat de effecten van de BENG-eisen zijn, zowel voor grondgebonden woningen als voor gestapelde bouw. De algemene leerpunten uit deze onderzoeken willen we vertalen naar een goed leesbare, begrijpelijke factsheet voor alle praktijkprofessionals in de bouw, met do’s en don’ts, tips en duidelijke illustraties en infographics.

Om te voldoen aan BENG-eisen is een andere ontwikkelstrategie nodig, blijkt uit de eerste onderzoeken. Om de eerste BENG-indicator te halen, is het wenselijk dat eerst het ontwerp geoptimaliseerd wordt op de energiebehoefte. Daarna dient gekeken te worden wat de uitkomst is voor BENG-indicator 2 en 3 en kunnen efficiënte technieken worden gekozen. Het ontwerp, oriëntatie, thermische schil en type ventilatiesysteem is bepalend voor de uitkomst van de energiebehoefte. Naast geometrie is de oriëntatie van het gebouw en het glasoppervlak per oriëntatie van belang. Momenteel is dat nog een aspect dat niet zwaar meeweegt bij het uitwerken van projecten. Het zongericht ontwerpen is belangrijk om de energiebehoefte in de zomer- en winterperiode te optimaliseren. Daarnaast is het bij de overgang van een EPC-eis naar bijna energieneutrale gebouwen van belang om rekening te houden met het thermisch comfort, de regelbaarheid voor bewoners en binnenluchtkwaliteit.

Al deze aspecten willen we in de factsheet aan de orde brengen. Henk Bouwmeester schrijft de factsheet. Ook Annemie Loozen van RVO zal aanschuiven. Om een factsheet te maken die gericht is op de praktijkvragen willen we een begeleidingsgroep samenstellen van praktijkprofessionals. In twee of drie sessies bespreken we de conceptversies van de factsheet.

Wie: EPC-experts bij de diverse bedrijven en enkele docenten, trainers.
Datum: Eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 5 september, van 13.30 uur tot 16.00 uur. In de periode september-november zullen enkele vervolgbijeenkomsten plaatsvinden.
Locatie: Nieman Raadgevend Ingenieurs, Atoomweg 400 Utrecht
Trekker/voorzitter: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.
Onderzoeker: Harm Valk, Nieman RI

Relevante onderzoeken: BENG voor grondgebonden woningen

U kunt zich hier aanmelden voor deze themagroep. Een week van tevoren ontvangt u een bevestiging en nadere gegevens.

Is uw bedrijf geen lid van het bedrijvenplatform ZEN, maar bent u aantoonbaar expert op dit onderwerp, stuur dan een verzoek voor deelname met onderbouwing naar info@lente-akkoord.nl onder vermelding van themagroep BENG do’s en don’ts.