Toelichting Energielabel nieuwbouw woningen

vraagtekensOp 5 juni 2014 heeft minister Blok in een brief aan de kamer uiteengezet hoe hij het vereenvoudigde energielabel voor woningen per 1 januari 2015 in wil voeren.

U wilt uiteraard weten hoe het vereenvoudigde energielabel uitpakt voor nieuwbouw woningen. Dit staat niet duidelijk in de brief. Daarom lichten we de gang van zaken hieronder toe, zoals de partners van het Lente-akkoord dit in gesprekken met het ministerie hebben begrepen. Kijk ook hier voor onze eerdere berichtgeving over de brief.

• Alle bestaande woningen zonder energielabel krijgen in januari 2015 een voorlopig energielabel. Dit geldt ook voor nieuwbouwwoningen die dan net zijn opgeleverd. De energielabels variëren van G tot en met A. De verwachting is dat de woningen die de afgelopen jaren zijn gebouwd, gezien de wettelijk verplichte energie-eisen, een energielabel A krijgen.
• Voor woningen die na januari 2015 worden opgeleverd, kunnen ontwikkelaars en bouwers een vereenvoudigd energielabel aanvragen door de benodigde gegevens in te voeren (eventueel middels hun energielabel software, adviseur of makelaar) in de database van RVO. Er is geen oplevertoets nodig. Vervolgens dienen zij het energielabel bij oplevering aan de koper of opdrachtgever te overhandigen.
• Het is mogelijk om ‘extra plusjes’ bij deze A te verdienen door een EI-index te laten opstellen. Hiervoor dienen gegevens te worden aangeleverd die middels het ‘opnameprotocol voor bestaande woningen’ (BRL 9500 deel 1) zijn verkregen. Dus niet middels het opnameprotocol voor nieuwbouwwoningen. Uit de gegevens van het opnameprotocol worden door RVO bepaalde gegevens gelicht die zij omzetten in toe te kennen plusjes. Dan kunt u uw koper bij oplevering een energielabel overhandigen dat niet alleen een A maar ook een aantal plusjes vertoont. Het is nog niet bekend welke gegevens leiden tot deze plusjes.
• Het is nog een groot vraagteken of en hoe u in de marketing voor verhuur of verkoop van nieuwbouw woningen gebruik kunt maken van energielabels met plusjes.
• De EI-index die volgt uit het opnameprotocol voor bestaande woningen heeft géén relatie met het aantal plusjes. Dit roept waarschijnlijk vragen bij u op. Helaas kunnen we dit niet uitleggen. De logica hierachter ontgaat ons ook.
• Volgens de Europese regelgeving is de minister verplicht om aan te geven hoe de wettelijke EPC-eis scoort in het energielabel. Wij constateren dat hier nog geen gevolg aan is gegeven.
• Voor alle duidelijkheid: in tegenstelling tot de plannen en berichten tot 20 november 2012 (de datum dat de Tweede Kamer het eerdere voorstel voor energielabel woningen niet aannam) komt er voor woningbouw dus géén relatie tussen de EPC en het energielabel.

De kwaliteitsborging van energiemaatregelen tijdens de uitvoering en bij oplevering maakt momenteel geen onderdeel uit van het wettelijke traject om te komen tot een energielabel of EI-index voor woningen. Dit is een in onze ogen een gemiste kans. Het Lente-akkoord zal zich hard blijven maken voor kwaliteitsborging. Een mogelijke wettelijke kans zien we in het traject private kwaliteitsborging, waar minister Blok zich hard voor maakt.