Resultaat Lente-akkoord Expertbijeenkomsten

balansventilatie-cobouwOplettende lezers weten dat er in de afgelopen weken in het kader van het Lente-akkoord twee expertbijeenkomsten zijn gehouden. Zijn daar stappen gemaakt? Zijn we tot nieuwe inzichten gekomen? In het kort de leerpunten en de stand van zaken.

De expertbijeenkomst Mechanische ventilatie van 26 februari gaat leiden tot een brochure over mechanische ventilatie (en daarmee bedoelen we natuurlijke toevoer en mechanische afvoer). Dit als logisch vervolg op de brochure Balansventilatie met wtw in de woningbouw. De verschillende C-systemen gaan we naast elkaar leggen en daarbij vermelden wat de plussen, minnen en kosten per systeem zijn. De leerpunten van MONICAIR worden erin verwerkt. Deze brochure willen we vóór de zomer af hebben.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is bij mechanische ventilatie de invloed van de bewoner maatgevend voor de werking van het systeem. Daarom gaan we óók een compacte uitleg voor bewoners maken, samen met VACpunt Wonen en Vereniging Eigen Huis.

De expertbijeenkomst Certificaat Energie en ventilatie van 5 maart begon met een inventarisatie van de ervaringen met het ISSO-opnameprotocol voor energie en ventilatie bij oplevering. De meeste aanwezige bouwbedrijven hadden hier namelijk vorig jaar ervaring mee opgedaan. Zie ook de onderstaande interviews

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 1: Trebbe
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 2: Smit’s Bouwbedrijf
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 3: Ymere
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 4: ERA Contour
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 5: Heijmans
Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 6: Thunnissen

De harde werkelijkheid: omdat het huidige definitieve energielabel géén oplevertoets vereist, zijn de bouwbedrijven gestopt met het gebruik van het ISSO-opnameprotocol. Maar er is ook positief nieuws. De bedrijven hebben wél een groot deel van de toets opgenomen in hun werkproces, omdat ze hier de meerwaarde van inzien. Vooral de papierwinkel hebben ze laten vervallen.

Vervolgens hebben we besproken hoe de opnametoets bij de invoering van Private Kwaliteitsborging alsnog ingevoerd kan worden. Het garantie-instituut SWK is hiermee bezig. Het resultaat is dat we de opleverkwaliteit hard gaan maken in een kwaliteitsverklaring voor de klant. Er zijn heel wat actiepunten uit deze bijeenkomst gekomen. Zoals STABU vragen om de controletoetsen op te nemen in het standaard bestek. Maar bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van apps die klanten inzicht geven in de energierekening van hun nieuwbouwwoning.