Veel belangstelling voor Energie Prestatie Garantie bij project Goede Morgen

Goede Morgen is een NOM-project in het zeer duurzame Geerpark in Vlijmen, van ontwikkelaars en bouwers Janssen de Jong en Hendriks Coppelmans. In fase 2 van Goede Morgen (53 woningen) werd aan de kopers van de woningen bij het storings- en onderhoudscontract tegen een meerprijs ook een verzekerde Energie Prestatie Garantie (EPG) aangeboden. Inmiddels heeft 90% van de kopers voor deze extra zekerheid gekozen.

Nul-op-de-meter en Energie Prestatie Garantie
Alle 53 woningen in fase 2 van Goede Morgen zijn nul-op-de-meter (NOM). De energierekening is daardoor heel laag of zelfs nul, en er is geen gasaansluiting. Door bij het storings- en onderhoudscontract tegen een meerprijs ook een optionele Energie Prestatie Garantie af te sluiten is de koper er bovendien van verzekerd dat de NOM-nieuwbouwwoning gedurende 10 jaar na oplevering het te verwachten rendement behaalt.

Inmiddels hebben al 48 kopers voor deze extra zekerheid gekozen. Twee woningen zijn op het moment van publicatie van dit bericht nog niet verkocht. Twee kopers waren niet geïnteresseerd, één moet nog beslissen. Deze cijfers zijn bekendgemaakt door garantie-instituut SWK, dat garant staat voor de energieprestaties van Goede Morgen.

Consument heeft behoefte aan garanties
In een reactie op deze cijfers zegt Anton Sinke (directeur en oprichter SamenGroen): “SamenGroen heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van de EPG vanuit de filosofie dat de consument in de basis behoefte heeft aan twee dingen als het gaat om verduurzaming: inzicht in het eigen verbruik via monitoring, en harde garanties op de beloofde energieprestaties. Dat zeggen wij niet als enige. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit een recent onderzoek van het NIBUD, waarin wordt gesignaleerd dat het afgeven van een garantie op de beloofde energieprestatie een belangrijk instrument is om de afwachtende houding van huiseigenaren te doorbreken, als het gaat om investeren in verduurzaming van de eigen woning.”

De EPG is in samenwerking ontwikkeld door SamenGroen, SWK, BouwGarant, AON en een internationale herverzekeraar. SamenGroen levert sinds 2016 de bijbehorende IT-diensten, o.a. aan de professionele bouwwereld en aan de landelijke garantie-instituten SWK en BouwGarant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie Versnel (coördinator bouwkwaliteit SWK, 010 - 2818928) of Anton Sinke (directeur SamenGroen, 085 – 9024784).