Brochure: Ventilatiesystemen in energiezuinige nieuwbouwwoningen

infoblad-ventilatiesystemenRVO heeft een mooie digitale brochure laten schrijven over ventilatie in nieuwbouw. Een goed ventilatiesysteem zorgt voor de juiste balans in luchtkwaliteit, comfort en energieprestatie van de woning. Door de aanscherping van de energieprestatie-eisen, wordt het steeds ingewikkelder om deze balans te waarborgen. Hierdoor worden ventilatiesystemen steeds complexer.

Onderzoek toont aan dat innovatieve vraaggestuurde woningventilatiesystemen voor een belangrijke verbetering kunnen zorgen. Dit door gerichter te ventileren in plaats van door
verhoging van de systeemcapaciteit.

De praktijk leert dat de kwaliteit van de ventilatie niet samenhangt met de keuze voor een bepaald type systeem. Er is namelijk niet één specifiek goed of slecht systeemtype. De kwaliteit van de ventilatie hangt wel samen met die van het systeemontwerp en met de uitvoering, het beheer, het gebruik en het onderhoud. Het ventilatiesysteem vraagt dus in alle stappen van het bouwproces om expliciete aandacht. De niet-expert kan hier een belangrijke rol in spelen.

In de brochure vindt u achtereenvolgens:
• Beschikbare technieken en concepten;
• Eisen aan een goed ventilatiesysteem;
• Beleid en regelgeving;
• Aanvullende informatie;
• Een verklarende woordenlijst op het gebied van ventilatie.

U kunt de brochure hier downloaden.