Ventilatiesystemen opnieuw ingedeeld

Dit artikel van Tijdo van der Zee verscheen eerder in het vakblad Installatie.

Vergeet ventilatiesystemen A, B, C en D. Voortaan zullen we het hebben over VST 1 tot en met 7. De VST-indeling maakt verschillen tussen ventilatiesystemen beter inzichtelijk.

Over de nieuwe indeling wordt al enkele jaren in kleine kring gesproken, maar doordat de VST (Ventilation System Type) sinds kort wordt voorgeschreven in de nieuwe Kleintje Ventilatie van ISSO, vindt de nieuwe ventilatie-indeling nu langzaamaan ook zijn weg naar de markt. Wat ook helpt: De VST-indeling wordt gebruikt in de nieuwe Leerlijn Ventilatiesystemen van het ROVC en Installatiewerk Nederland.

Oud en nieuw naast elkaar
Op het online ventilatiecongres VentEvent, dat op 1 juni gehouden wordt, vertelt Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs over de laatste stand van zaken rond deze nieuwe ventilatieysteemtypes. Valk: “De oude en de nieuwe indeling zullen nog wel enige tijd naast elkaar blijven bestaan. Je ziet zoiets ook bij de nieuwe indeling van filtertypes, die tegenwoordig gebaseerd is op korrelgrootte – PM. Toch hoor je ook nog dagelijks de termen F7- of G4-filter langskomen. Het zal bij VST net zo’n geleidelijke verandering zijn.”

De VST-indeling maakt beter onderscheid tussen de vele ventilatievariaties die er momenteel zijn. Een ventilatiesysteem C (toevoer via roosters, mechanische afvoer) met extra afvoer in de woon- en slaapkamers, krijgt in de nieuwe systematiek bijvoorbeeld een ‘eigen’ nummer: VST 4. Valk: “De nieuwe indeling doet meer recht aan de innovaties van de afgelopen jaren.” Ook decentrale ventilatie heeft een plek in de nieuwe indeling. Die valt nu onder VST 7.

Ecodesign-richtlijn
Vermoedelijk krijgt de VST-indeling op termijn ook een plek in de Ecodesign-richtlijn voor ventilatiesystemen. Of de VST-indeling opgenomen wordt in de ventilatienorm NEN 1087 is nog ongewis, omdat over de inhoud van die norm nog wordt gediscussieerd. Overigens is de VST-indeling niet een controversieel onderdeel van de NEN 1087.

Tijdens zijn presentatie op het VentEvent zal Harm Valk behalve op de VST-indeling ook ingaan op het belang van goede ventilatie in relatie met BENG (energieprestatie )en TOjuli (oververhitting). Het online VenteVent op 1 juni is gratis. Aanmelden is wel nodig en kan hier.