Vernieuwde ISSO-publicaties energieprestatie woningen en gebouwen

Op 1 juli zijn de nieuwe versies gepubliceerd van bepalingsmethode NTA 8800:2020 en de opnameprotocollen ISSO-publicatie 75.1 en 82.1. Dat betekent dat de opnameprotocollen nu compleet zijn.

De nieuwe ISSO-publicaties 75.1 voor utiliteitsgebouwen en 82.1 voor woningen en woongebouwen waren sinds begin dit jaar beschikbaar. Daarin ontbraken echter de algemene hoofdstukken 1 t/m 4, omdat de laatste informatie vanuit de overheid over het definitieve energielabel nog ontbrak.

Behalve de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 zijn ook de NTA 8800:2020 en de wijzigingsbladen van de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) volledig in lijn met de officiële software om de energieprestatie van gebouwen mee te berekenen. De ontwikkeling van deze software heeft eerder dit jaar interpretatieverschillen en omissies naar voren gebracht. In de nieuwe versies van NTA 8800, ISSO-publicatie 75.1 en 82.1, en de BRL-en 9500 U+W en 9501 zijn deze gegevens nu aangepast.

Stelsel EPG
NTA 8800, de beide ISSO-publicaties en de beoordelingsrichtlijnen worden per 1 januari 2021 aangewezen in de bouwregelgeving. Alle onderdelen van het stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG) zijn hiermee op één lijn gebracht. NEN ontwikkelt het stelsel EPG in opdracht van het Ministerie van BZK. De stichting ontwierp ook de bepalingsmethode NTA 8800. ISSO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opnameprotocollen, InstallQ voor de beoordelingsrichtlijnen.

Meer informatie over de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 vind je in de ISSO-KennisBank. Voor informatie over het stelsel EPG kun je terecht op gebouwenergieprestatie.nl. Voor meer informatie over de BRL-en bezoek je installq.nl.