Verslag Voorjaarssessie Nul-op-de-meter nieuwbouw

woningconceptenIn betrekkelijk korte tijd heeft zich een nieuw fenomeen aangediend. Zowel in gerenoveerde woningen als nieuwbouwwoningen is het sinds een jaar mogelijk om bewoners een energienota aan te bieden van zegge en schrijven nul euro.

Dat gaat vaak gepaard met nul kWh op de meter. De maandelijkse energierekening wordt vooraf cumulatief ingezet om, bijvoorbeeld, te investeren in zonnepanelen en een warmtepomp. “De energierekening kan anders worden ingezet. Het biedt verhuurders een extra geldstroom om de kwaliteit van naoorlogse woningen te verbeteren terwijl de woonlasten gelijk blijven. Deze nieuwe propositie kan bewoners dus blij maken”, aldus Peter Sluijs van de Energiesprong op 26 juni in Houten.

Samenvattende conclusies

  • Nul op de meter-woningen zijn een interessant concept voor corporaties en particuliere woningbezitters, zowel voor renovatie als voor nieuwbouw;
  • De businesscase zal corporaties moeten overtuigen;
  • De getallen over energieverbruik en energieproductie worden als waardevol beschouwd;
  • Het vertrouwen tussen partijen blijft van groot belang en er moet nog een slag worden gemaakt in de de contractvorming;
  • Op termijn liggen er kansen om beleggers en pensioenfondsen te betrekken.
pdf-logo Verslag Voorjaarssessie Nul-op-de-meter nieuwbouw

pdf-logo Presentatie Peter Sluijs (Energiesprong)