Voorlopig energielabel woningen komt eraan in 2015

vent en vormHuiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari 2015 een voorlopig energielabel voor hun woning toegestuurd. Dit meldt het ministerie van BZK op hun website. Met dat voorlopige energielabel krijgen zij inzicht in de energieprestatie van hun woning en kunnen zij efficiënte besparingsmaatregelen nemen om de energiekosten te verlagen.

Op het moment dat eigenaren hun woning verkopen of verhuren, moet het voorlopig label zijn omgezet naar een definitief label. Dit schrijft minister Blok aan de Tweede Kamer. Hij komt hiermee de afspraken na die in het SER Energieakkoord over het energielabel zijn gemaakt.

Sinds 2008 is het in Nederland bij verkoop, nieuwe verhuur en oplevering al verplicht om een energielabel te overhandigen. De Tweede Kamer heeft minister Blok echter in 2012 verzocht om het huidige energielabel eenvoudiger vorm te geven en huiseigenaren zo min mogelijk bureaucratische rompslomp te bezorgen.

Geautomatiseerde vaststelling label
Het voorlopig energielabel dat huiseigenaren toegestuurd krijgen, is gebaseerd op een aantal reeds bekende gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Aan de hand van maximaal tien vragen is het mogelijk om het energielabel definitief vast te stellen, zodat aan de wettelijke vereiste bij verkoop of verhuur voldaan wordt. Het omzetten van voorlopig naar definitief energielabel gebeurt met behulp van een website en zal naar verwachting enkele tientjes kosten. Voor het huidige energielabel betalen huiseigenaren ongeveer 100 à 200 euro.

Met het aannemen van de herziene EPBD in 2010 hebben de Europese lidstaten gekozen voor een verbreding van de bestaande verplichting met betrekking tot het energielabel. De richtlijn bevat bepalingen over minimumeisen aan nieuwbouw, grootschalige renovatie van bestaande gebouwen en technische bouwsystemen, keuring van installaties, bijna energieneutrale nieuwbouw en het energielabel.

Zie de website van BZK voor meer informatie