Wat betekent nieuw energielabel voor woningen in aanbouw?

Verslag van de ZEN Themagroep Energielabel voor nieuwbouwwoningen, 17 december 2020 - door Henk Bouwmeester

Op 1 januari 2021 wordt een nieuw Energielabel van kracht. Het label is vollediger, biedt meer informatie en is onderscheidend voor zeer energiezuinige woningen. Bij nieuwbouwwoningen wordt dit label, anders dan het Vereenvoudigde Energielabel (VEL), bij oplevering ter plaatse gecontroleerd. Maar wat gebeurt er met de duizenden woningen die nu in aanbouw zijn? Daarover bestaan nog veel vragen.

A+++ of A++++
Het nieuwe label ziet er anders uit dan het VEL. Het oude label ging van G tot en met A. Nieuwbouwwoningen die conform Bouwbesluit worden opgeleverd, zitten tegenwoordig echter altijd in de A-klasse waardoor het oude label niet meer onderscheidend is. In het nieuwe label gaat de classificatie daarom door tot en met A++++. Een nieuwbouwwoning die vanaf 2021 aan BENG voldoet verdient een energielabel A+++ of A++++.

Lay-out
Ook de lay-out van het energielabel verandert. Vorm en inhoud zijn gestandaardiseerd en verplicht voorgeschreven. Zie daarvoor dit voorbeeld met fictieve gegevens. (Het voorbeeld is geënt op een appartement van 180 m2. Sommige getallen zijn dus bepaald niet representatief.) Het label vermeldt niet alleen de classificatie, maar ook de onderliggende parameters, een kwaliteitsbeoordeling van de isolatie, een overzicht van de aanwezige installaties en een indicatie van de energierekening die de bewoners maandelijks kunnen verwachten. Het label geeft de bewoners dus veel meer informatie..Status ‘voorlopig’
Woningen waarvoor in 2021 een Omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de NTA 8800 (BENG). Voor deze woningen wordt op grond van de vergunningaanvraag een energielabel met de status ‘voorlopig’ afgegeven (zie voorbeeld). Het label ziet er hetzelfde uit, alleen in de rechterbovenhoek staat een opschrift ‘status voorlopig’, een rode driehoek en het watermerk ‘voorlopig’. Het is geen geldig energielabel volgens het besluit en de regeling Energieprestatie Gebouwen (Beg/Reg) en – ook al is het niet verplicht – het wordt nadrukkelijk aanbevolen om dit label te gebruiken bij de marketing en verkoop van woningen die vóór de oplevering worden verkocht. Als de woning wordt opgeleverd en wordt geregistreerd bij RVO wordt een definitief energielabel afgegeven. Vanaf dat moment is het verplicht om de labelletter van het energielabel bij marketing en verkoop te gebruiken.

EP-adviseur
Het energielabel wordt afgegeven nadat een daartoe vakbekwame EP-adviseur die werkzaam is voor een gecertificeerd bedrijf de woning conform de norm BRL 9500 heeft nagelopen. Daarbij moet de aanvrager het projectdossier overleggen waarin de nodige bewijsstukken zijn verzameld zoals foto’s, facturen en leveringsbonnen. Als het bouwbedrijf inderdaad heeft geleverd wat in de aanvraag voor de Omgevingsvergunning is beloofd, wordt het label met status voorlopig omgezet in een geldig energielabel (status definitief).

Overgangsperiode
Woningen waarvoor al voor 1 januari 2021 een Omgevingsvergunning is afgegeven, maar na die datum worden opgeleverd, zitten in een wat lastige overgangsperiode. Voor woningen die nog niet zijn verkocht, kan een goed energielabel van onderscheidende waarde zijn. Een voorlopig energielabel dat is afgegeven volgens de oude methodiek kan nog steeds worden gebruikt, maar dan moet wel duidelijk zijn dat het een voorlopig label is en dat het onder de oude methodiek is berekend. Onder de oude methodiek is het label echter nooit beter dan A.

BENG-berekening
Voor alle woningen die na 1 januari 2021 worden opgeleverd, moet een energielabel onder de nieuwe methodiek worden gemaakt. Dit houdt in dat de gegevens uit de EPC over moeten worden gezet naar een BENG-berekening. Dat betekent dat woningen die al in aanbouw zijn, alsnog op BENG worden doorgerekend (alhoewel ze niet aan de BENG-eisen hoeven te voldoen). Dat kan honderden euro’s extra kosten.

Projectdossier
Naast een BENG-berekening is een projectdossier nodig. Als een bouwbedrijf dat tijdens de bouw niet heeft bijgehouden, kan het dus niet bewijzen dat zaken als isolatie volgens vergunningaanvraag zijn gerealiseerd. Dan kan een label slechts worden bepaald op basis van forfaitaire waarden. Schrale troost: in de praktijk leidt het nog steeds tot een label A+++ en soms A++. De soep wordt dus niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend.

Volgende bijeenkomst
Aan de Themagroep Energielabel van 17 december 2020 deden meer dan zestig mensen mee. Vooral de overgangsperiode baart veel bouwbedrijven zorgen. Er zijn nog veel vragen en onzekerheden. Daarom vindt op 28 januari 2021 een tweede online bijeenkomst plaats over dit thema. De vragen en antwoorden die tijdens de online bijeenkomst van 17 december zijn gesteld, worden op papier gezet en komen begin januari beschikbaar.