ZEN-brochure 'Woningbouw volgens BENG'

Het BENG-stelsel wordt over ruim een half jaar ingevoerd; deze brochure helpt u op weg.

In de nieuwe ZEN-brochure ‘Woningbouw volgens BENG - regelgeving en aandachtspunten voor (bijna) energieneutraal bouwen’ wordt het BENG-stelsel toegelicht. De belangrijkste maatregelen om aan de eisen te kunnen voldoen worden uitgebreid beschreven. Aan de hand van twaalf rekenvoorbeelden van praktijkprojecten, variërend van rijwoningen tot hoogbouw, krijgt u inzicht in de consequenties van het BENG-stelsel.


Vanaf 1 juli 2020 moet woningbouw bijna energieneutraal zijn. Dat is vertaald in een stelsel van BENG-indicatoren en bijbehorende eisen. BENG komt in plaats van de huidige EPC.

In BENG wordt de energieprestatie uitgedrukt met drie indicatoren:

• De energiebehoefte van het gebouw.
• Het primair fossiele energiegebruik.
• Het aandeel hernieuwbare energie.

Met BENG wordt op 1 juli 2020 ook de TOjuli-eis voor beperking van het risico van temperatuuroverschrijding van kracht. Een nieuwbouwwoning moet tegelijk aan alle eisen en randvoorwaarden voldoen. Dat plaatst de hele bouwkolom voor grote uitdagingen. Van begin tot eind moet het proces van ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en opleveren opnieuw worden doordacht. Energie moet gedurende het hele proces integraal aandacht krijgen.

De brochure ‘Woningbouw volgens BENG - regelgeving en aandachtspunten voor (bijna) energieneutraal bouwen’ is een geheel geactualiseerde en grondig herziene versie van de brochure ‘BENG - do’s en don’ts’ uit 2017. De brochure is gebaseerd op onderzoek dat Nieman RI heeft uitgevoerd in opdracht van het Lente-akkoord. Zie ook de factsheet ‘Eisen aan temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen’ voor meer informatie over de temperatuuroverschrijdingseis (TOjuli) en het aanpakken van oververhitting binnen het BENG-stelsel.Deze brochure is gemaakt in samenwerking met de Themagroep BENG en TOjuli, geïnitieerd door Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. Aan de themagroep is deelgenomen door Nico Blaauw (Trebbe Wonen), Jos van Boxtel (Stebru Bouwgroep), Ruud Geerligs (RVO), Irmine van der Geest (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), Dick van Ginkel (Van Wijnen Midden), Bram Gubbens (Hoedemakers bouw en ontwikkeling), Niek Habraken (Kleurrijk Wonen), Jochem Joosten (Synchroon), Marco Kranenburg (ERA Contour), Cees Leenaerts (W/E Adviseurs), Johan Riezebos (Ter Steege Advies & Innovatie), Jasper Ritsema (Aalberts Ontwikkeling), Lars Roossien (Geveke Bouw), Stefan de Ruijter (Hurks Vastgoedontwikkeling), Gelly Sehat (PlanGarant Nederland), Dennis Strijards (Heijmans), Jos de Vries (BPD). Onderzoekers: Marit Cornelisse, Theo Haytink en Harm Valk (Nieman RI). Voorzitter: Claudia Bouwens (Lente-akkoord ZEN).

Download: ‘Woningbouw volgens BENG - regelgeving en aandachtspunten voor (bijna) energieneutraal bouwen’