ZEN Brochure: Zeer energiezuinige nieuwbouw zonder aardgas

Aardgas is in Nederland op zijn retour. Al snel behoort het op de meeste nieuwbouwlocaties tot het verleden. Bouwpartijen staan voor de opdracht om duurzame alternatieven te realiseren: comfortabele woningen zonder aardgas die vanaf 2020 bovendien bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn. Er zijn verschillende technieken die in combinatie met elkaar goede oplossingen bieden.

Alle concepten beginnen met goed geïsoleerde woningen waar de zon vanzelf al zorgt voor een prettig woonklimaat. Vervolgens zijn toepassing van zonnecellen en laagtemperatuurverwarming vaste ingrediënten. ‘All electric’ nieuwbouwwoningen maken daarnaast gebruik van warmtepompen in combinatie met omgevingswarmte uit bodem of buitenlucht. Nieuwbouwwoningen met duurzame externe warmtelevering zijn aangesloten op een warmtenet met warmte-koudeopslag (laag temperatuurnet) of met geothermie (hoog temperatuurnet). In ontwikkeling zijn midden temperatuurnetten waarbij warmte uit bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie of datacenter afkomstig is.

De keuze voor een energieconcept wordt sterk bepaald door het woningtype en de omgeving waar een gebouw staat. Welke energiestromen zijn er rond het huis en in de directe omgeving beschikbaar? Zijn er collectieve oplossingen te vinden? Er is geen standaard oplossing. Een duurzaam energieconcept zonder aardgas bestaat uit een combinatie van opties. Die op de juiste manier combineren vraagt om maatwerk en creativiteit.

In de ZEN brochure Alternatieven voor aardgas zijn de vijf opties voor een aardgasvrije nieuwbouwwoning beschreven en met elkaar vergeleken: de pluspunten, minpunten, investering en jaarlasten. Het is een praktische handreiking voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en andere bouwprofessionals.

De brochure is gemaakt in samenwerking met de themagroep Gasloze Nieuwbouw, geïnitieerd door Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, 2017/2018. Aan de themagroep is deelgenomen door Pieter van Alphen (Techneco Energiesystemen), Leo Brouwer (RVO), Lisa de Goei (Van Wijnen Rosmalen), Gideon Goudsmit (Energie-Positief), Peter Heijboer (DWA Installatie- en energieadvies), Willem Hooijkaas (Nederlands Platform Warmtepompen), Peter de Jong (Stichting Natuur en Milieu), Marco Kranenburg (ERA Contour), Henk Monshouwer (ToMM Advies), Maarten Markus (AM BV) en Rokus Wijbrans (Carbon Capital Solutions). Voorzitter: Jan Fokkema (NEPROM).

Gegevens brochure
Tekstschrijver: Henk Bouwmeester
Redactie: Claudia Bouwens (Lente-akkoord)
32 pagina’s - maart 2018

U kunt de brochure hier downloaden.