ZEN-deelnemers: invoering BENG-eisen uitstellen

Verslag van de digitale stemronde over BENG tijdens de ZEN platformbijeenkomst van 19 februari – door Joop van Vlerken.

Het belangrijkste punt dat overeind blijft uit de digitale stemronde tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 19 februari is dat een meerderheid van de deelnemers vindt dat de invoering van de BENG-eisen uitgesteld moet worden. Drie maanden om aan de nieuwe rekenmethodiek te wennen als de gevalideerde software in oktober gereed is, vinden de deelnemers veel te kort. Ook zijn er nog te veel andere onduidelijkheden over de nieuwe regelgeving.

‘Heeft uw bedrijf nog nieuwbouwwoningen met aardgas in ontwikkeling?’, was de eerste vraag van de interactieve digitale stemronde tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 19 februari. De vraag wordt door tien van de 45 deelnemers positief beantwoord. Een van hen steekt zijn hand op om uitleg te geven. Eerlijk vertelt hij dat ze vooral vanwege de kosten niet geswitcht zijn naar aardgasvrij. Claudia Bouwens van het Lente-akkoord is nog op zoek naar bedrijven die de switch wél gemaakt hebben; en dus in lopende projecten overgestapt zijn van bouwen met een aardgasaansluiting naar aardgasvrij. Deze bedrijven kunnen in aanmerking komen voor de Alsnog Aardgasvrij Award van het ministerie van BZK. edrijven die een project willen voordragen kunnen contact opnemen met Claudia Bouwens.

Je betaalt meer maar je krijgt er wat voor terug
Bij de tweede stelling is de vraag: ‘De eerste BENG-eis moet: ...?’ De meeste antwoorden gaan hier naar de optie: ‘aangescherpt worden naar 50 of 60’. Maar er zijn ook mensen in de zaal die het genuanceerder zien. Eén ontwikkelaar vindt dat het scherper stellen van de eerste BENG-eis nu niet opportuun is: “Er zijn nog genoeg stappen mogelijk en we kunnen het later altijd nog bijstellen.” Een andere ontwikkelaar is het niet met hem eens: “Wij werken nu al met strengere voorwaarden dan nu voorgesteld wordt in BENG-1. Die woningen verkopen goed. Je moet ook denken aan bewoners. Ik kan er echt niet mee leven dat we ze in de kou laten zitten. Je betaalt wat meer om het goed aan te pakken, maar je krijgt er ook wat voor terug.”

Uit de derde en vierde stelling blijkt dat de nu voorgestelde hoogte van de tweede en derde eis minder ter discussie staat. Wel is er rond de derde BENG-eis draagvlak voor een duidelijke tijdelijke vrijstelling voor warmtenetten, en ook voor een hoger percentage hernieuwbare energie voor grondgebonden woningen.

Graag uitstel vanwege beschikbaarheid rekensoftware
De vijfde stelling luidt: ‘Invoering NTA 8800 en BENG-eisen moeten plaatsvinden per: ...?’ Hier kiest meer dan de helft van de aanwezigen niet voor de geplande invoering op 1 januari 2020, maar voor uitstel. Er is nog te veel onduidelijkheid over de eisen vinden veel mensen in de zaal. Belangrijk punt is dat de software voor het berekenen van BENG nog niet beschikbaar is. Die is er pas in oktober, meldde Claudia Bouwens eerder die middag.

De zevende stelling vraagt welke vangnet-eisen in het Bouwbesluit aangepast moeten worden. De isolatie van de ramen? De dichte gevels? Of de kierdichtheid? Er is veel animo voor alle drie maatregelen tegelijkertijd. Daarnaast scoort kierdichtheid in zijn eentje ook goed.

Meer aandacht voor circulariteit
Dat het ZEN-platform energieleverend en gezond wonen moet blijven bevorderen, daar zijn de bezoekers het wel over eens. Maar er moet ook meer aandacht komen voor circulariteit, meent een groot deel van het publiek. Dennis van Gogh van BAM verwoordt zijn antwoord zo: “Energie is nu wel zo’n beetje geregeld, maar we moeten zeker ook naar materialisering kijken. Het is de volgende logische stap.”