ZEN factsheet 'Zomercomfort in nieuwe woningen'

Zomercomfort: geen luxe, maar noodzaak

Sinds 1 januari 2021 gelden nieuwe eisen voor de energieprestatie en de kans op temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen: BENG en TOjuli. Deze nieuwe ZEN-factsheet gaat in op de eis voor TOjuli.

In deze factsheet beschrijven we de achtergronden van TOjuli, de berekeningsmethode en de samenhang met BENG. We gaan specifiek in op de toepassing van koelsystemen. We beschrijven aandachtpunten die voor bouwpartijen relevant zijn.

Waarom de TOjuli-indicator?
In het Bouwbesluit is tot nu toe slechts indirect aandacht besteed aan temperatuuroverschrijding. Door de TOjuli-indicator te definiëren en er in de regeling Bouwbesluit een eis aan te verbinden, wordt die aandacht verplicht gesteld. TOjuli is daarbij als indicator gekozen omdat die in de meeste gevallen zonder extra rekenwerk laat zien of de kans op temperatuuroverschrijding acceptabel is.

NTA 8800
De definitie van TOjuli is vastgelegd in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8800. Daarin staat ook hoe de berekening wordt gemaakt. Die berekening gaat gelijk op met de berekening van de BENG-indicatoren: met dezelfde software en dezelfde invoer.

BENG en TOjuli
Een woning moet bij aanvraag van de Omgevingsvergunning voldoen aan de eisen voor energieprestatie (BENG 1, 2 en 3) en aan de eis voor temperatuuroverschrijding (TOjuli). Deze eisen vertonen samenhang. Sommige maatregelen die de kans op temperatuuroverschrijding beperken, vergroten nu juist de energiebehoefte. En andersom. Het is daarom aan te raden vanaf de initiatieffase integraal naar energieprestatie én zomercomfort te kijken.

Verantwoording
De factsheet is gemaakt in samenwerking met de Themagroep Oververhitting, geïnitieerd door Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. Aan de themagroep is deelgenomen door Nico Blaauw (Trebbe Wonen), Gerrit Buitenhuis (VMRG), Rob Daniels (Cauberg Huygen), Frank Dekkers (DIA), Emiel van Druten (Witteveen & Bos), Wouter Elema (Alwel), Jan Engels (Klimaatverbond Nederland), Ruud Geerligs (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Dick van Ginkel (TBI Woonlab), Bram Gubbens (Hoedemakers bouw en ontwikkeling), Henk Havinga (Koopmans Bouwgroep), Bart Homberg (SATIJNplus Architecten), Rajiv Hotchandani (Witteveen & Bos), Daan Huitink (MBB Ontwikkeling), Cees Leenaerts (W/E Adviseurs), Dennis van Lit (Kingspan Insulation), Sebastiaan Luchies (Koopmans Bouwgroep), Arjen Modderman (Vertex Kwaliteitsborgers), Rutger Naber (Zehnder Group Nederland), Jasper Ritsema (Aalberts Ontwikkeling), Bart Roossien (EnergyGo), Theo Smits (Heijmans), Giel Snoeren (ABB Ontwikkeling), Harm Valk (Nieman RI), Jeroen Verhoef (Drietech & Verhoef). Voorzitter: Claudia Bouwens (Lente-akkoord ZEN).

Samenstelling & redactie: Claudia Bouwens (Lente-akkoord ZEN)
Tekst: Henk Bouwmeester

Download de ZEN-factsheet 'Zomercomfort in nieuwe woningen'
(geheel herziene versie, januari 2021)