Themagroep zoekt naar de optimale BENG 1Kunnen de BENG-eisen voor woningbouw verder worden aangescherpt? Gemeenten stellen die vraag omdat zij vanaf volgend jaar zelf de eisen mogen bepalen. Maar wat is optimaal? Kun je simpelweg de BENG-knop een slagje aandraaien? De partners in het Lente-akkoord onderzoeken samen met gemeenten waar de speelruimte zit. Specialisten van gemeenten op het gebied van bouw, duurzaamheid en energie worden uitgenodigd mee te denken.

CO2-neutrale nieuwbouw
Sinds 1 januari van dit jaar gelden de landelijke BENG eisen voor (bijna) energieneutrale woningbouw. Gemeenten die sneller de stap willen zetten naar volledig CO2-vrije nieuwbouw kunnen vanaf volgend jaar de eisen in hun omgevingsvisie zelf verder aanscherpen. Dus strenger dan wat in het Bouwbesluit staat.

Samengesteld eisenpakket
Bij de EPC werkte het om de eis jaar na jaar verder aan te scherpen. Dit jaar heeft BENG de EPC vervangen en werkt dat principieel anders. BENG is een samengesteld stelsel met vier eisen: energiebehoefte (BENG 1), primair fossiel energiegebruik (BENG 2), hernieuwbare energie (BENG 3) en kans op oververhitting (TOjuli). Daarnaast is er een maximum gesteld aan de milieubelasting door het gebruik van bouwmaterialen (MPG). Omdat alle eisen met elkaar samenhangen, kan ondoordacht aanscherpen van één eis contraproductief zijn. Als je niet oppast gaat de mogelijke CO2-winst aan de ene kant verloren doordat extra maatregelen nodig zijn om een andere eis te halen.

Wat is optimaal?
De vraag is dus niet hoe we de eisen verder kunnen aanscherpen. De vraag is: welke aanscherping is optimaal in relatie tot het hoofddoel: een maximale CO2-reductie? Het Lente-akkoord wil in samenwerking met gemeenten die vraag laten beantwoorden. Daarbij gaat het met name om BENG 1, maar in het verlengde ook om BENG 2 en 3, TOjuli en MPG.

Variantenstudie
Experts op het gebied van energieneutraal bouwen van Nieman RI en W/E Adviseurs zijn bij deze zoektocht betrokken. In opdracht van het Lente-akkoord maken zij een variantenstudie van enkele concepten van grondgebonden woningen en ontwerpen van woongebouwen. Door bij reële ontwerpen aan de knoppen te draaien en te rekenen, brengen zij de speelruimte in beeld. Het Lente-akkoord vraagt inhoudelijk specialisten van gemeenten met plannen om de regels aan te scherpen, aan deze zoektocht deel te nemen.

Webinar
Een eerste (online) bijeenkomst vond plaats op dinsdag 30 maart. Specialisten van Amsterdam en Amersfoort namen hieraan deel. Tijdens deze bijeenkomst zijn de onderzoeksvragen bepaald en zijn enkele varianten gekozen die momenteel worden doorgerekend. De volgende bijeenkomst vindt eind mei plaats. Dan worden de conceptresultaten gepresenteerd. In juni ronden we het werk af met een rapportage en een webinar. Het werk levert leerpunten op voor gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven.

Aanmelden
Gemeenten die van plan zijn om per 1 januari 2022 in hun omgevingsvisie eisen te stellen die strenger zijn dan het Bouwbesluit, worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. De bijeenkomsten zijn relevant voor inhoudelijk specialisten op het gebied energie, (woning)bouw en duurzaamheid. Het is een kans om voorstellen in te brengen en vragen te stellen aan dé landelijke BENG- en MPG-experts. Meldt u zich aan door een mail te sturen naar cb@lenteakkoord.nl. U ontvangt dan een uitnodiging voor de eerstvolgende (online) bijeenkomst op vrijdagmiddag 4 juni 2021 van half 3 tot 4 uur.