Kennisevent: Ecobouw 2013

beursgebouwCobouw, de Architect en Vastgoedmarkt organiseren van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 september tijdens de Dutch Green Building Week 2013 het Kennisevent Ecobouw.

Duurzaam bouwen is volop in de belangstelling en is de laatste jaren ontwikkeld van ‘nice-to-have’ wens tot een randvoorwaarde. Het gaat uit van een integrale aanpak voor de gebouwde omgeving en wordt gezien als een belangrijke motor achter het herstel van de bouwsector. Ecobouw biedt een uitgebreid programma voor kennisoverdracht over duurzaam bouwen: presentaties, seminars, debatten, demonstraties en een informatiebeurs.

Bekijk hier het hoofdprogramma van Ecobouw 2013

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties