Kickoff Platform NOM Nieuwbouw

sterrenbergOp donderdag 21 juli worden gemeenten, corporaties en aanbieders van Nul-op-de-Meter woningen uitgenodigd voor een kickoff en lancering van het Platform Nul-op-de-Meter Nieuwbouw, georganiseerd door Spark Campus en Kwartiermakers in de Bouw. Het doel van deze bijeenkomst is het starten van een samenwerking tussen gemeenten, corporaties, en aanbieders van ‘Nul-op-de-Meter’ bouwconcepten.

De overheid streeft ernaar dat energieneutrale nieuwbouw wettelijk verankerd gaat worden per 2021. Het platform wil sneller met elkaar ‘nulopdemeter’ als standaard in nieuwbouw ontwikkelingen invoeren, ook gebruikmakend van wettelijke instrumenten zoals de ‘energieprestatievergoeding’. Inmiddels zijn er diverse woningconcepten in ontwikkeling die tegemoet komen aan energieneutrale of zelfs energieleverende nieuwbouw. Waardevolle ontwikkelingen, waar de hele sector veel van kan leren.

Het platform ‘NOM NIEUWBOUW’ verbreedt de scope. Het gaat niet alleen om techniek en kosten. De klant zit voortaan aan het stuur, en innovatief aan de slag met wensen van consumenten op het gebied van wooncomfort, gezondheid, binnenklimaat en betaalbaarheid. De platform deelnemers willen vooral van elkaar leren, samen innoveren aan de hand van concrete nieuwbouw projecten.

Voor deze omslag is verdergaande innovatie nodig in de woningbouw. Ontwikkelaars, bouwondernemingen, corporaties maar ook banken, beleggers, gebruikers, overheden en andere betrokkenen moeten daadwerkelijk aan de bak om deze ambitie te realiseren. ‘NOM Nieuwbouw’ biedt een platform aan woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwondernemingen die zich inspannen om die omslag tot een succes te maken.

Door wie?
Spark Campus – Kwartiermakers in de Bouw

Voor wie?
Bestuurders, beleidsmedewerkers milieu-duurzaamheid en wonen, corporaties, projectleiders, aanbieders van nul op de meter woningen.

Wanneer?
Donderdag 21 juli 2016
inloop 09:00 uur en start 09:30 uur, sluiting ca. 13:00 uur
Locatie: De bouwinnovatiecampus SPARK te Rosmalen

Meer informatie en aanmelden

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties