Campagne: Kies bewust nieuwbouw

Stichting Landelijk Nieuwbouwportaal (LNP) en het Lente-akkoord zetten zich samen in om consumenten te informeren over de voordelen van nieuwbouw en over de invoering van het energielabel. Dat doen zij onder andere via de website www.kiesbewustnieuwbouw.nl, maar ook door middel van campagnes in landelijke media. Zo verscheen woensdag 25 april een advertentie in de Telegraaf.

Op de website worden de voordelen van nieuwbouw getoond en wordt helder uitgelegd wat het energielabel is, hoe het wordt gebruikt en wat de voordelen van woningen met een hoog label zijn. De website verwijst ook naar www.niki.nl, de website van LNP waar consumenten naar nieuwbouw koop- en huurwoningen kunnen zoeken.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties