Kinderziektes verholpen bij energielabel nieuwbouw

ZENSinds 1 januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. De invoering verliep niet zonder problemen. Per januari 2016 is dit gelukkig verholpen.

Voor elke woning met een omgevingsvergunning die 2-3 maanden geleden is toegekend, zowel grondgebonden als gestapeld, is het nu mogelijk om een definitief energielabel aan te vragen. Hiervoor hoeft u niet te wachten tot vlak voor de oplevering. (Op de 26e van elke maand worden de nieuwe Kadastergegevens in de webtool ingevoerd. De Kadastergegevens hebben een vertraging van 2 maanden, dus de totale vertraging bedraagt 2-3 maanden.)

Nieuw: het koppelingsverzoek
Update 5 april:
bent u nog niet geregistreerd als hoofdeigenaar van het woningproject? U moet dan een koppelingsverzoek doen. Het indienen van een koppelingsverzoek voor meerdere nieuwbouwwoningen uit een project is (sinds april 2016) eenvoudiger geworden. Het is nu mogelijk om slechts éénmaal het bewijs te uploaden en dat voor meerdere woningen uit het project te laten gelden. Na het uploaden stuurt u hiervoor een verzoek per e-mail aan klantcontact@rvo.nl onder vermelding van ‘koppelingsverzoeken nieuwbouw’. Als bijlage voegt u daarbij een Excelbestand met de adressen waarvoor het betreffende bewijs geldt. Dit Excelbestand dient een normale opmaak te hebben en aparte kolommen voor waarden als straat, huisnummers en huisnummertoevoegingen. Daarnaast ontvangt RVO graag een PDF van het Excelbestand. Zie ook de instructie Hoe werkt het koppelingsverzoek?

Per woning een label
Vervolgens koppelt RVO.nl de nieuwbouwwoningen. Deze koppeling betreft slechts de koppeling tussen woningen en aanvrager. Na de koppeling dient de aanvrager voor elke nieuwbouwwoning afzonderlijk het energielabel aan te vragen.

Heeft u nog vragen?
De RVO-helpdesk voor professionals is tijdens werkdagen bereikbaar via 088 042 42 42, kies: optie 1, Energielabel (8.30 – 17.00 uur) of stuur een mail naar klantcontact@rvo.nl met als onderwerp: Energielabel.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties