KopStaart Praktijkboek

Voor een gezonde kwaliteitsslag in energiezuinige woningbouw

Dit praktijkboek is een vervolg op de in 2010 verschenen handreiking KopStaart aanpak. De partners in het Lente-akkoord deden hiermee een handreiking aan ontwikkelaars en bouwbedrijven om hen te helpen de kwaliteit van gezonde, energiezuinige woningbouw van kop tot staart te borgen. Veel bouwbedrijven hebben de KopStaart aanpak inmiddels in hun werkprocessen meegenomen.

In dit praktijkboek zijn de aandachtspunten van de KopStaart aanpak concreet gemaakt op basis van voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. U vindt leerpunten, praktische tips en verwijzingen naar relevante websites, checklists en standaardprotocollen. Met dit praktijkboek ontdekt u niet alleen wát u zou moeten doen om bouwkwaliteit te borgen, maar ook hóe u dat kunt doen.

U kunt het boek bestellen via  www.aeneas.nl/kopstaart

Wilt u het boek liever op uw computer lezen, of op uw ipad/tablet?  Download de interactieve PDF van het KopStaart Praktijkboek.

Het boek staat ook in zijn geheel op deze website. Via het menu aan de linkerkant kunt u de praktijkvoorbeelden en de bijbehorende links en bijlagen bekijken.

 

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties