Leestip: Gebouwen bewegen

De kantoren die momenteel worden (her)ontwikkeld zijn vaak energiezuiniger dan wettelijk vereist. De sprong naar energieneutraliteit wordt steeds vaker gemaakt. Het boek ‘Gebouwen bewegen, de winst van duurzame kantoorrenovatie toont aan dat het kan en dat het een waardevaste investering is.

Het loont om te verduurzamen, en niet alleen in financieel opzicht. Het levert ook gezonde en blije mensen op die productiever en tevredener gebruikers zijn.

Concrete cases
Uitgangspunt van het boek Gebouwen bewegen is om de gebruiker centraal te stellen om  zo gebouweigenaren te overreden een sterke reductie van het energiegebruik van hun kantoorgebouwen voor te staan. Het boek beschrijft vier specifieke renovatieoplossingen die bestaande kantoren opnieuw positioneren en – op papier – renoveren naar energieneutraal. De vier gebouwen zijn:

1. Rotterdam, Delftse Poort. In ‘Gebouwen bewegen’ wordt aangetoond dat een nationaal icoon tevens een zeer duurzaam icoon kan zijn. De berekende energiesprong is 60%. Als financieringsstrategie wordt een Energie Service Company (ESCo) genoemd, waarbij de ESCo de investeringen die gepaard gaan met energiemaatregelen overneemt en vervolgens de performance van het gebouw en installatie garandeert.

2. Amsterdam, Helicopterstraat. De berekende energiesprong is 83% door eigen en gedeelde energievoorziening, met toevoeging van een binnentuin en atrium. De totale huisvestingslasten nemen slechts met 7 euro per vierkante meter toe.

3. Nijmegen, Mercator 2.0. De score van Mercator is maar liefst 100% energieneutraal tegen slechts 10% hogere huisvestingskosten. Het welzijn en de gezondheid van de gebruikers staat centraal in dit gebouw van de Radboud Universiteit.

4. Roermond, Godsweerdersingel. De te realiseren energiesprong is 60%. De energie wordt opgewekt met zonnecellen en warmte-koudeopslag, energiemaatregelen die kostenneutraal vallen te realiseren.

Transitieformule

Energiesprong heeft De Transitieformule gevraagd om een boek te schrijven over het verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen. De Transitieformule is een integraal samenwerkingsverband van hoogwaardige adviesbureaus. De financiële onderbouwing van Fakton, de technische knowhow vanArup, de marktkennis van Bureau van Miert en de ervaring met duurzame architectonische renovaties van Architectenbureau Paul de Ruiter zijn samengebracht om uitdagende en inspirerende oplossingen te vinden. Dit boek is het antwoord voor ontwikkelaars, beleggers en gebruikers die verregaande energiebesparing wel ambiëren maar het nog lastig vinden hoe ze dat moeten bereiken.

Het boek is online in te zien op www.gebouwenbewegen.nl
Verkoopprijs €49,50, verkoop via aeneas.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties