Lente-akkoord reageert op Amsterdamse BENG

De gemeente Amsterdam komt met een eigen BENG. De eisen zijn daarin scherper gesteld dan die van het rijk. De vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord werken gezamenlijk namens hun leden aan een reactie op het voorstel.

Sinds 16 februari 2019 hanteert de gemeente Amsterdam een EPC van maximaal 0,2. Invoering van de NTA8800 met de drie BENG-eisen komt in zekere zin overeen met een EPC van 0,4, stelt de gemeente. Voor Amsterdam zouden de landelijke eisen dus een verzwakking betekenen. Dat strookt niet met de Routekaart Amsterdam klimaatneutraal in 2050.

Aanscherping
Voor de inpassing van de Amsterdamse BENG in de routekaart worden de waarden voor BENG 1, 2 en 3 in de gemeentelijke Bouwverordening aangescherpt.

 NTA8800   voorstel BENG Amsterdam 
 Grondgebonden  Meerlaags ≤ 70 m  Meerlaags > 70 m
BENG 1 (kWh/m2/jr) ≤55 / 65 ≤50 ≤60 ≤60
BENG 2 (kWh/m2/jr) ≤30 / 50 ≤15 ≤15 ≤15
BENG 3 (%) ≥50 / 40 ≥80 ≥80 ≥70


Net als in de NTA8800 wordt een toeslag van 5 kWh voor BENG 1 gehanteerd bij lichte bouwconstructies. Als BENG 1 niet wordt gehaald kan worden volstaan door het Casco+ pakket toe te passen.

Maatregelenpakket Casco+ BENG 1 Amsterdam
Vloer Rc 5
Gevek Rc 5,5
Dak Rc 7
Glas Uraam 0,9
Glas ZTA 0,35
Kierdichtheid qv 0,25


Ter inzage
De gemeente Amsterdam vraagt om input. Het Lente-akkoord zal die namens de brancheverenigingen en hun leden geven. De eerste indruk is dat de aangescherpte eisen de markt weliswaar uitdagen, maar dat de eisen in het Amsterdamse voorstel uit balans zijn. Comfort en gezondheid van een woning mogen niet lijden onder het streven naar een excellente energieprestatie. Ook worden vraagtekens gezet bij de betaalbaarheid en de kosteneffectiviteit.

Het Ontwerp Bouwverordening waarin de Amsterdamse BENG is opgenomen, is vastgesteld door het college van B&W vastgesteld op 18 augustus. Tot 28 september liggen de voorstellen ter inzage. Het Lente-akkoord zal namens de brancheverenigingen binnen deze termijn reageren. Ook diverse lidbedrijven lezen mee en geven input voor de reactie.

Zie ook de informatie op de website van de gemeente Amsterdam.


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties