Lente-akkoord reageert op Zaanse BENG-eisen

In navolging van de gemeente Amsterdam heeft ook Zaanstad een eigen BENG-voorstel gelanceerd. Het Lente-akkoord heeft schriftelijk gereageerd.

Aangezien de Zaanse BENG-eisen zijn gebaseerd op de Amsterdamse BENG-eisen heeft het Lente-akkoord dezelfde zienswijze ingebracht die ook werd verstuurd naar de gemeente Amsterdam.

De Lente-akkoord partners zijn inmiddels in gesprek met wethouder Van Doorninck van Amsterdam over de Amsterdamse BENG: “Hangende ons gesprek zal Amsterdam niet overgaan tot invoering van de Amsterdamse BENG-eisen”, zo schrijven de Lente-akkoord partners aan de gemeente Zaanstad.

Ook wijzen de Lente-akkoord partners op het volgende: “In de Tweede Kamer is onlangs motie nr. 595 van de leden Koerhuis en Terpstra aangenomen. Deze motie verzoekt de regering, om in de 22ste tranche van de Crisis-en herstelwet Amsterdam niet de wettelijke mogelijkheden te geven om de Amsterdamse BENG in te voeren. Wij vragen Zaanstad met klem om zich vooralsnog ook te houden aan de landelijke BENG-eisen en desgewenst aan te sluiten bij het gesprek dat we met Amsterdam voeren.”

[update 27-11-2020]
De gemeente Zaanstad heeft alvast kort schriftelijk gereageerd richting het Lente-akkoord: “In oktober kondigde het Zaanse College het plan aan om de BENG normen (bedoeld wordt: eisen, red.) te verscherpen, in lijn met de huidige Zaanse EPC normen (idem, red.). Hierop hebben we constructieve reacties gekregen vanuit de stad. Vanuit de Rijksoverheid is er besloten om de grondslag voor de aanscherping van de BENG niet (op tijd) in werking te laten treden. Dit betekent dat de gemeente Zaanstad de BENG (voorlopig) niet publiekrechtelijk kan aanscherpen. Wanneer hier verandering in komt, zal de gemeente ontwikkelende partijen in Zaanstad hierover informeren. De ontvangen zienswijzen zullen alsnog worden gebruikt voor mogelijk toekomstige aanscherpingen, wanneer hier een grondslag voor is.”

Download de brief aan de gemeente Zaanstad


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties