Lente-akkoord vooruitblik 2015

vooruitblik3Wat willen de partners van het Lente-akkoord in 2015 voor elkaar krijgen? Vanaf dit jaar willen we ervoor gaan zorgen dat de markt in 2021 klaar is om  bijna-energieneutraal te bouwen. Hierin past het streven dat er een omslag plaatsvindt: de afhankelijkheid van regelgeving (EPC) wordt omgevormd naar marktwerking, waarbij de klant vraagt naar energiezuinige gebouwen.

Factoren als opleverkwaliteit, lagere energierekeningen, beperking fossiele brandstoffen en meer wooncomfort gaan een belangrijkere rol gaat spelen dan de EPC-eis, die kopers of huurders niets zegt. Alles wat we doen is gericht op de klant. Dit houdt in: nadruk op betaalbaarheid, wooncomfort en het binnenmilieu (denk aan het geluidsniveau van installaties, de kwaliteit van de binnenlucht, het voorkomen van tocht en koudeval).

Uitgangspunten voor kennisoverdracht en kennisontwikkeling in 2015
• We tackelen de praktijkproblemen die opdoemen door de EPC-aanscherping.
• Het kennisoverdracht- en stimuleringsprogramma blijft gericht op de professional, maar we gaan ook informatie leveren gericht op de eindgebruiker. De professional (het lid-bedrijf) kan deze informatie direct gebruiken om de eindgebruiker te informeren. We zoeken op dit punt de samenwerking met consumentenorganisaties Milieu Centraal, Vereniging Eigen Huis, Woonbond en VACpunt Wonen.
• We houden vast aan de focus op kwaliteitsverbetering van de uitvoering van energiemaatregelen en ventilatie, zoals kwaliteitsborging bij oplevering, conform de Kop-Staart aanpak. ‘Leveren wat je belooft’ moet standaard worden.
• We leggen nadruk op kwaliteitsborging, garantiestelling, verzekeringsvormen, ervaringen over langere termijn.
• In 2015 maken we een certificaat voor de opleverkwaliteit van energie en ventilatie. Dit privaat certificaat gaat de klant inzicht geven in de energieprestatie, de energierekening en het energieverbruik van woningen met een oplevertoets op EPC en ventilatie. Dit willen we in 2015 op de rails krijgen. Daarnaast willen we helderheid brengen in garantiecontracten.

epc0.4


• We maken een brochure of factsheet over appartementsgebouwen met EPC 0,4 en lager.
• De verdere ontwikkeling van nieuwbouw in de richting van (bijna) energieneutraal vergt naast energiebesparende maatregelen steeds nadrukkelijker ook voorzieningen voor decentrale opwekking. De opgave wordt daarmee steeds complexer: het laaghangend fruit is intussen wel geplukt! We faciliteren een quick scan, een expertsessie en een factsheet om complexe zaken behapbaar te maken.
• In 2014 hebben we balansventilatie stevig onder de loep genomen: in 2015 gaan we hetzelfde doen voor mechanische ventilatie.
• We willen banken zover krijgen dat zij de € 9.000 extra financiële hypotheekruimte voor energiezuinige nieuwbouwwoningen met een EI van 0,6 en lager gaan benutten, en makelaars en financieel adviseurs vragen deze mogelijkheid onder de aandacht van nieuwbouwkopers te brengen.
• Het Lente-akkoord loopt af per 1 januari 2016. We werken aan een vervolgprogramma voor de weg naar 2021.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties